Tarihi Bilinmeyenler

Anayasa

AKP seçim beyannamesinde, sosyal politika ile ilişkilendirilebilecek dört başlık göze çarpmaktadır. Bunlar, Yeni Anayasa İnsan Sivil toplum Sosyal Yapının Güçlendirilmesidir. 1. Yeni Anayasa : Beyanname, sivil bir uzlaşma anayasasından söz etmektedir. Mutabakat aranacağını vurgulamakta (s.15), en geniş toplumsal uzlaşmanın sağlanması gerektiğini belirtmektedir. Ancak “söz” ile “eylem” birbirini tutmamaktadır. 16 Ekim 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal…

AKP

“Sosyal yapının güçlendirilmesi” başlığı altında yer alan tüm müdahale alanlarında, aslında, küresel düzenle bütünleşme hedeflenmektedir. Eğitim Sağlık Çalışma Yaşamı Sosyal Güvenlik Sosyal yardım Ülkemizde sosyal güvenlik sorununun en temel belirleyicileri arasında, işsizlik ve kayıt dışı istihdam yer almaktadır. Çünkü her kisi de kişileri sosyal sigortalar kapsamının dışına itmektedir. Bu durumda sosyal yardımların devreye girmesi kaçınılmaz…

Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları- Özet

Şenay GÖKBAYRAK * Yasemin BALCI ** A. Gürhan FİŞEK *** 13-15 yaş diliminde, küçük ölçekli işletmelerde çalışan ve Çıraklık Eğitim Merkezlerine kayıtlı olan ya da kendilerine sanayi sitelerinde ulaşılan çocuklardan, tümünü ulaşmak amacıyla kartopu örneklem yolu ile seçilen ve ulaşılabilen 170 çocuğa yapılandırılmış mülakat tekniği ile son bir yıl içinde geçirdikleri kazalar ve kaza sonuçları…

Beyin Göçünden Beyin Gücüne: Türk Bilim İnsanları Arasında Bilim Köprüsü

Amaç: Günümüzde göç akademik, politik ve uluslar arası kuruluşlar çevresinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle, son on yıllık dönemde temel göç alıcısı konumundaki gelişmiş ülkelerin nitelikli insan gücü için uyguladıkları “açık kapı” politikaları nedeniyle, beyin göçü konusu çok daha ilgi çekmektedir. Göç veren ülkelerin aleyhine işlediği geniş bir kabul gören bu süreçte, beyin…

2. Baskının Önsözü

Yıllar hızla geçiyor. Onsuz geçen yılların sayısı otuzu buldu. Çocuk Esirgeme Kurumu’nu, yalnızca bir sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlamak olanaksız. O, Cumhuriyet’e sahip çıkacak kuşaklar yetiştirmek üzere kurulmuştu. Çocuk Esirgeme Kurumu’nu yalnızca kimsesiz çocuklara sahip çıkan bir kurum olarak tanımak da olanaksız. O, bütün çocuklara yönelik sosyal politikaların hem mimarı ve hem de uygulayıcısıydı. Bugün…

Hepimiz Aynı Gemideyiz

123323@meb.gov.tr Gemilerin hedefi bellidir.Yükünü planlanan noktaya ulaştırmak. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar bu hedefe ulaşabilmek için kenetlenmişlerdir. Hepsinin birbirine ihtiyacı vardır. Ateşçisinden ahçısına; kaptanından dümencisine kadar. İki şeyden korkarlar: Hastalıktan ve büyük felaketlerden. Bunları önlemek için canla başla çalışırlar. Bu ilkeler ve kaygılar yalnız gemiler için değil, tüm işyerleri için geçerlidir ve önemsenmelidir. İşçisinden işverenine, çırağından…

İSİG İle İlgi Üç Ana Metinde Yeralan Hükümlerin Karşılaştırmalı Sunumu

TABLO İSİG ile İlgi Üç Ana Metinde Yeralan Hükümlerin Karşılaştırmalı Sunumu Meslek Sağlık ve Güvenlik Yasa Tasarı Taslağı (1995) Avrupa Birliği 89/391 Çerçeve Direktifi İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı (2012) ÇERÇEVE NİTELİĞİ Yönetmelikler Tekil direktifler Yönetmelikler   İLKELER İşyerinde sağlıklı bir çalışma düzeni kurmak, Çalışanların sağlık güvenliklerini korumak için önlem almakla kalmayıp bunların uygulanmasını…

İş Kazalarında Göç

Küre, bir noktaya eşit uzaklıktaki sayısız noktanın bir araya gelmesiyle oluşur. “Küre”selleşme denilince, eşitliğin tüm dünyaya yayılması akla gelmektedir. Halbuki olan, bu değildir. Biz bu yazımızda, çevresel ve biyolojik olarak zararlı üretimlerin, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere göçü, sonucu bu ülkelerde artan risklerden ve artan iş kazalarından söz edeceğiz. Son on yılda, Türkiye’nin gemi inşa…

Migration of Occupational Injuries

Introduction A globe(sphere) is formed by the gathering of countless points that are in equal distance to a certain point. Although, when ‘global’isation is mentioned, spreading of equality comes to our mind, this is not always the case. As a result of migration of environmentally and biologically hazardous production methods from developed countries to the…

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Bilincini Artırmaya Yönelik Bir İyi Uygulama Örneği

Giriş Gelişmekte olan ülkelerin, işçi sağlığı iş güvenliği konusundaki temel sorunu bilgisizlik ve duyarsızlıktır. O kadar ki, bu iki etmen, çalışma ortamında alınması gereken önlemlerden, işçilerin bilinç ve eğitim düzeyine kadar bir çok olguyu belirlemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu konuda en büyük eksiklik, kamu ve kamu-dışı kurumsallaşmaların yokluğu veya yetersizliğidir. Yöntemler Başarıya giden yolda ilk…