Beyin Göçünden Beyin Gücüne: Türk Bilim İnsanları Arasında Bilim Köprüsü

Amaç: Günümüzde göç akademik, politik ve uluslar arası kuruluşlar çevresinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle, son on yıllık dönemde temel göç alıcısı konumundaki gelişmiş ülkelerin nitelikli insan gücü için uyguladıkları “açık kapı” politikaları nedeniyle, beyin göçü konusu çok daha ilgi çekmektedir.

Göç veren ülkelerin aleyhine işlediği geniş bir kabul gören bu süreçte, beyin göçünü göç veren ülke açısından yararlarını maksimize etmek için ne yapılabilir?

Yaklaşım: Bu soruya Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı olarak, biz “göçün güce dönüştürülmesi” yanıtını veriyoruz. Türklerin bir dönem simge olarak kullandıkları “dağ keçisi- chamoix” imgesinin özelliklerinden esinlenerek bu yaklaşımı dağ keçisi olarak adlandırıyoruz. www.beyingocu.com

Yaklaşımın temel vurgu noktası, beyin göçünü yasaklamak ya da tersine çevirmekten öte, iletişim teknolojilerinin çok geliştiği günümüzde, göç veren ve alan ülkeler arasında köprü oluşturularak, güç aktarımını sağlamak.

Araçlar: Bilimin evrenselliği içinde Türkiye’nin ve Türk bilim insanlarının daha fazla yer alıp, kendini ifade edebilmesi için, Türk bilim insanları arasında “Sınır-Ötesi Bilim Köprüsü”nün oluşturulmasını öncelikli bir araç olarak düşünüyoruz. Bu köprünün öncelikli bağlantı noktaları ise şunlardan oluşmakta:

 1. Yurt içindeki Türk Bilim İnsanlarının Yabancı Yayın Sıklığının Arttırılması
 2. Çok-ülkeli Ortak Bilimsel Çalışmalar İçin Çağrıların Buluşturulması
 3. Üniversite Eğitim İçeriklerinin Evrensel İlkeler Doğrultusunda Düzenlenmesi ve Akredite Edilmesi Çalışmalarına Koşut Olarak Ülke Gereksinmelerine Yönelik Planlamanın Tartışılması
 4. Yabancı Dille Eğitimin Bir Sorunsal Olarak Tartışılması
 5. Üniversite Eğitim İçeriklerinin (Müfredat) Tartışılması

Olanaklarımız: Beyin göçünü güce dönüştürme kapsamında, yurt dışında bulunan insanlarımız konuya nasıl yaklaştıkları bizim için vazgeçilemez öneme sahiptir. Bu amaçla, yurt dışında yaşayan Türk mühendisleri üzerine sürdürdüğümüz ve 2004 yılının yaz aylarında başlayan çalışmamızın erken sonuçları bize umut veriyor. Bu alanda gerek akademik gerekse uygulama içinde yer alan insanlarımız, genel olarak Türkiye’deki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkelerine katkı verme konusuna sıcak bakıyorlar. Kendi alanlar için verebilecekleri katkıları ise şu şekilde sıralıyorlar.

 1. Uluslar arası konferans, seminer ve toplantılar aracılığıyla bilgi aktarımı ve paylaşımı
 2. Ortak proje ve çalışmalar
 3. Danışmanlık hizmetleri sunmak
 4. Oluşturulacak ağlar ile mesleki bilgi paylaşım formlarının oluşturulması.
 5. Öğrenci değişim ve staj programlarına yardımcı olma / Şirketler için eleman değişim programları.
 6. Türkiye’de yaz okullarında ders ve seminerler vermek.
 7. Ticari ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Bu önerilerin uygulamaya geçmesi için gerekli ortamın hazırlamasında başta TASSA olmak üzere, yurt dışında çok sayıdaki NGO’ların gücü inanılmaz bir potansiyel sunuyor.

BİZ NE YAPIYORUZ?
FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BİLİM ve EYLEM MERKEZİ VAKFI

 1. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın beyin göçü ile ilgili yürüttüğü çalışmalar
  1. Anket çalışmaları
  2. İnternet sayfası (sayfadan görüntü)
  3. Model çalışmalar
  4. Bilimsel toplantı ve söyleşiler ( Ercan Hoca’nın sunuşundan resim)
 2. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın beyin göçü dışında yaptığı çalışmalar
  Beyin göçünün temel dayanak noktalarından biri olan toplumsal yaşamın kalitesine ilişkin öncelikli sorun alanlarında yirmi yılı aşkındır sürdürdüğümüz hizmetlerin başlıcaları

  1. Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerine ve çalışan çocuklara yönelik sağlık sosyal hizmet sunumu (Yürüyen Klinikler Uygulaması)
  2. İş Güvenliği Destek Hizmet Sistemi
  3. Kız ve Erkek Çıraklar için Yaz Kampı Uygulaması
  4. Genç kız evi
  5. İnternet erişimli kütüphane
  6. Periyodik Yayın : Çalışma Ortamı dergisi 13 yaşında.

HABİTAT da en iyi model uygulamasının tam ismini yazabilir misiniz?

ÇAĞRI: Bizi yetiştiren toplumumuza bir vefa borcumuzun olduğunu düşünüyor ve kendi alanlarınızda katkı yapmak istiyorsanız bu köprüyü birlikte kuralım.