Tarihi Bilinmeyenler

Yaşam, Mekan ve Kent

Kent kavramı şehir sözcüğünün karşılığı olarak kullanılıyor. Türkçe sözlükte, “nüfusun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı” açıklaması yer alıyor. Bu tanım, kentsel yerleşim sorunlarının günümüzde eriştiği yeni oluşumları içermiyor. Ayrıca, hizmet, finans, otopark mafyası gibi sektörler yer almamış. Yaşama çevresi ve onun gerektirdiği mekan kavramının tanımında bile…

Küçük İşyerlerinde Gülümseyen Sağlık

Hasta olan kişiyle ülkenin sağlık sorunlarını ya da koruyucu hekimliğin önemini konuşmaya olanak yok. O, haliyle kendi sorununun ekseninde düşünmektedir; çünkü, canı yanmaktadır. Demek ki, sağlık alanında kalıcı adımlar atmanın, örgütlenmeleri geliştirmenin ve “yumurta kapıya gelmeden” sağlık hizmetinden yararlanmayı öğütlemenin zamanı, kişilerin sağlam olduğu dönemmiş. Onun için, işyerlerinde koruyucu hekimlik çalışmalarını, bir başka deyişle işyeri…

Çalışan Çocuklar İçin Bir Toplum Örgütü Düşü Bir Model

Türkiye’nin “çağdaşlaşma” uğraşı, toplumun, örgütleri aracılığıyla bu eyleme katılması ve giderek ağırlığını koyması çizgisinde gelişmektedir. Bu çizgide, toplum örgütleri (sendikalar, kooperatifler, dernekler, vakıflar, özel araştırma enstitüleri vb), devletten bağımsızlıklarını arttırmak istemekte, işlevlerinde de değişimler ortaya koymaktadırlar. Bu, toplum örgütlerindeki yeni çizgi arayışının ürünüdür. Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü, çağımızda, insanın çok yönlü sağlık sorunlarına…

İşyerlerinde Sağlık

HEDEF İş, sağlıklı bir kişi için temel gereklerden biridir. Ama aynı zamanda, insanların sağlığını tehdit eden önemli etmenlerden de biridir. O zaman “iş” ve “sağlık” birarada ve titizlikle tartışılması gereken bir olgu haline dönüşmektedir. İşçilerin çalışma yaşamında sağlığının tehdit altında olduğunu anlamanın 2 yolu vardır: İşçilerin sağlık muayenesi Ortamın değerlendirilmesi. Her iki konu da iş…

Meslek Hastalıkları Kimin Umurunda ?!

Bir işyerinden içeri girsek ve önümüze çıkan 100 işçiye 2 soru sorsak: “İş kazası nedir?” “Meslek hastalığı nedir?” Aldığımız cevapların ne kadarı doğru çıkar dersiniz ? İş kazasını, neredeyse işçilerin tümü bilir. Ama meslek hastalığının ne olduğunu bilen, bunların üçte birini bile bulmaz. Böylesi bir görünümün nedeni, meslek hastalıklarının önemsiz olması ya da hiç görülmemesi…

Sn. Zeynel Karadağ’ın Dikkatine.

SORU: Dünya’da ve Türkiye’de sorun olmaya devam eden işsizliğin insan sağlığına olan olumsuz etkileri nelerdir? Bunun topluma yansıması ne olur? YANIT: İşsizliğin insan sağlığı üzerindeki birincil ve en önemli etkisi onun temel gereksinmelerinin karşılanamamasından doğan sağlığının bozulmasıdır. Acıkan ve açlığını gideremeyen insanın, doku ve organlarının beslenmesi de düşecektir. Bu işlev bozukluklarını ve hastalıklara daha duyarlı…

An Innovative Solution to a Sandblasting Problem

Rençper Akciğeri

Tahıl Tohumlamasında Kullanılan İlaçların Doğurdukları Sağlık Sakıncaları

Şeker Pancarı İşçiliğinde Bir Meslek Hastalığı