İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek Hastalıklarına Karşı Bir Savaşçı : Rauf Birol

Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim 2016 Sayı: 148. Büyük sanayi devrimi, dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Teknolojik ve ideolojik olarak insanlığa yönelik yeni ufuklar açarken, Simon Sismondi’nin deyişiyle “kuşakları kesintiye uğratacak” ölçüde kötü çalışma ve yaşama koşullarıyla, insanlara zulmü yaşatmıştır. Türkiye, 1960’lı yıllardan sonra, köyden kente göç ile birlikte, aynı ölçüde olmasa da, bu tabloyu…

17 Eyl 2016

İş Sağlığı Güvenliğinde Büyük Tuzak

(www.mulkiyehaber.net 17.05.2016) OSTİM patlamaları, Soma ve Ermenek kazaları, toplumun, işçilerin çalıştırılma koşullarına eğilmesine yol açtı. Bu konuda müthiş bir duyarlılık oluştu. Özellikle Soma kazası üzerine, rapor üzerine rapor yayınlandı. DİSK’in 1 Mayıs mitinginde ilan ettiği, üç önemli gündem maddesinden birinin iş sağlığı güvenliği olması da bu duyarlılığın göstergesidir. Soma kazasının ikinci yılını doldurduğumuz bu günlerde,…

17 Eyl 2016

Hedef:Çevre ve Meslek Hastalıkları

29 Nis 2015

Sosyal İyilik Hali

Hastalık, tıp bilimini ilgilendirir. Bırakalım doktorlar uğraşsın. Ama sağlık, hem tıp bilimlerinin ve hem de sosyal bilimlerin önemli bir konusudur. Çağdaş sağlık anlayışının en olgun tanımını, 1948’de imzalanan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Anayasası’nda buluyoruz. Bu aynı zamanda 1961’de yayınlanan “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun”da da yinelenmektedir. Şöyle diyor : “Sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı…

20 Nis 2015

İş Sağlığı Güvenliğinde İnsan Zinciri

Bugün ülkemizde, iş sağlığı güvenliği alanında, güçlü bir eğilim kendini gösteriyor. İnsanı unutup, dokümanları yüceltmek. Risk analizi, acil eylem planı, patlamadan korunma dokümanı vb. Biz buna, iş sağlığı güvenliğinin insansızlaştırma süreci diyoruz. Biraz açalım. Önce 2003 yılında İş Yasası’nda, sonra 2013 yılında İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nda, işyerlerinin iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü getirildi. 1930 yılından…

24 Mar 2015

Küçük İşyerlerinde Gülümseyen Sağlık

Hasta olan kişiyle ülkenin sağlık sorunlarını ya da koruyucu hekimliğin önemini konuşmaya olanak yok. O, haliyle kendi sorununun ekseninde düşünmektedir; çünkü, canı yanmaktadır. Demek ki, sağlık alanında kalıcı adımlar atmanın, örgütlenmeleri geliştirmenin ve “yumurta kapıya gelmeden” sağlık hizmetinden yararlanmayı öğütlemenin zamanı, kişilerin sağlam olduğu dönemmiş. Onun için, işyerlerinde koruyucu hekimlik çalışmalarını, bir başka deyişle işyeri…

Meslek Hastalıkları Kimin Umurunda ?!

Bir işyerinden içeri girsek ve önümüze çıkan 100 işçiye 2 soru sorsak: “İş kazası nedir?” “Meslek hastalığı nedir?” Aldığımız cevapların ne kadarı doğru çıkar dersiniz ? İş kazasını, neredeyse işçilerin tümü bilir. Ama meslek hastalığının ne olduğunu bilen, bunların üçte birini bile bulmaz. Böylesi bir görünümün nedeni, meslek hastalıklarının önemsiz olması ya da hiç görülmemesi…

An Innovative Solution to a Sandblasting Problem

Tahıl Tohumlamasında Kullanılan İlaçların Doğurdukları Sağlık Sakıncaları

Şeker Pancarı İşçiliğinde Bir Meslek Hastalığı