Özgeçmiş – Tanıtım

Eğitimi
1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirmiştir. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını Prof.Dr.İsmail Topuzoğlu’nun danışmanlığında yürütmüştür. İş Sağlığı Doktora derecesi aldıktan sonra yine aynı dalda 1987 yılında Üniversite Doçentliği ünvanını “Prof.Dr.Orhan Köksal” başkanlığındaki jüri karşısında kazanmıştır. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını, Prof.Dr.Cahit Talas’ın danışmanlığında yürütmüştür. 1980 yılında yeterlik sınavını “Prof.Dr.Cahit Talas, Prof.Dr.Mümtaz Soysal, Prof.Dr.Taner Timur, Prof.Dr.Ruşen Keleş, Prof.Dr.Alpaslan Işıklı”dan oluşan jüri karşısında vermiştir.  1985 yılında “Prof.Dr.Sait Dilik, Prof.Dr.Sarper Süzek, Prof.Dr.Aslan Tunçbilek” karşısında tez savunmasını yaparak, sosyal politika konusunda doktora derecesi almıştır.

Akademik Profili

 • 1982 yılında hazırlıklarına başlanan Fişek Enstitüsü’nün kurucuları arasında yer almıştır. Bugün genel yönetmenliğini yapmakta; Vakfın yayını olan hakemli Çalışma Ortamı dergisinin de editörlüğünü yürütmektedir.
 • 1986-90 yılları arasında, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde, işyeri hekimliği sertifika programını başlatan “iş sağlığı kolu”nun başkanlığını ve kurslarda eğiticiliğini yapmıştır.
 • 1990 yılında Gazi Üniversitesi İş Kazalarını Önleme ve Araştırma Enstitüsü’nde iş sağlığı ve güvenliği alanında ders vermeye başlamıştır.
 • 1994 yılında A.Ü.S.B.F. Tarafından açılan kadroya başvurmuş; seçici kurul incelemesinden sonra İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Doçenti olarak göreve başlamıştır. Sosyal güvenlik, iş sağlığı güvenliği, iş sağlığı güvenilği denetimi, hükümet dışı kuruluşlar, sosyal hekimlik politikaları, sosyal dışlanma başlıklı dersler vermiştir.
 • 1999 yılında Profesör olmuştur. Hem doçent temsilcisi, hem de profesör temsilcisi olarak Fakülte Kurulu’nda; doçent temsilcisi olarak Fakülte Yönetim Kurulu’nda görev yapmıştır.
 • Yüksek Öğretim Kurumu’nu  SSK Genel Kurulu, İŞ-KUR Genel Kurulu’nda temsil etmiştir.
 • Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nı, Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’nde temsil etmiştir.

Aldığı Ödüller :

 1. Middle East Awards (MEAWARDS), 1984.
 2. T.C.Cumhurbaşkanlığı Takdir Belgesi, 1997.
 3. Bilkent Rotary Kulübü Meslek Ödülü, 1998-1999 Dönemi
 4. İş Müfettişleri Derneği 1.Çalışma Yaşamına Katkı / Sendika ve Sivil Toplum Ödülü (2012)
 5. Türkiye Gençlik Federasyonu Gençlik Gönüllülük Ödülü (2013)
 6. 3.Halk Sağlığı Ödülleri / İş Sağlığı ve Güvenliği (Okan Üniversitesi ve Türkiye Halk Sağlığı Derneği), 2015

Özgeçmişin tamamını okumak için tıklayın.