Çocuk Emeği

Çalışma Ortamındaki Çocuklar İçin Özel Risk Etmenleri

Özet: World Health Organisation (WHO) Tarafından Desteklenen “Special Risk Factors on Children At Work” Araştırması’na İlişkin Son Rapor (Mart 1985) İlk Yayın: “Children at Work” – Consultation on Child Labour and Health (World Health Organisation) 1985 Geneva- Switzerland. Çalışma Ortamındaki Çocuklar İçin Özel Risk Etmenleri Special Risk Factors on Children at Work Dünya Sağlık Örgütü…

20 Mar 2015

Çalışan Çocuklar İçin Bir Toplum Örgütü Düşü Bir Model

Türkiye’nin “çağdaşlaşma” uğraşı, toplumun, örgütleri aracılığıyla bu eyleme katılması ve giderek ağırlığını koyması çizgisinde gelişmektedir. Bu çizgide, toplum örgütleri (sendikalar, kooperatifler, dernekler, vakıflar, özel araştırma enstitüleri vb), devletten bağımsızlıklarını arttırmak istemekte, işlevlerinde de değişimler ortaya koymaktadırlar. Bu, toplum örgütlerindeki yeni çizgi arayışının ürünüdür. Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü, çağımızda, insanın çok yönlü sağlık sorunlarına…

İşyerlerinde Sağlık

HEDEF İş, sağlıklı bir kişi için temel gereklerden biridir. Ama aynı zamanda, insanların sağlığını tehdit eden önemli etmenlerden de biridir. O zaman “iş” ve “sağlık” birarada ve titizlikle tartışılması gereken bir olgu haline dönüşmektedir. İşçilerin çalışma yaşamında sağlığının tehdit altında olduğunu anlamanın 2 yolu vardır: İşçilerin sağlık muayenesi Ortamın değerlendirilmesi. Her iki konu da iş…

TÜİK Anketleri

Tablo Haftalık fiili çalışma süresine göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar (TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 Anketi) Fiili çalışma süresi (saat) TÜRKİYE GENELİ KENT TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın 46-54 13,6 14,4 12,0 19,5 18,4 22,5 55 + 36,0 37,7 33,1 44,4 45,7 40,8 Ara toplam 49,6 52,1 45,1 63,9 64,1 63,3 *Yetişkinler için yasal çalışma…

Working Children And Occupational Accidents: A Study On SMEs In Turkey

Şenay GÖKBAYRAK, PHD Ankara University Faculty of Political Sciences senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr A.Gürhan FİŞEK, Prof Fişek Instıtute Science and Action Foundation for Child Labour agf@fisek.org.tr Yasemin BALCI, Prof Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine ybalci@ogu.edu.tr Introduction Though changing with respect to societies and time, children’s involvement in work at very early ages has always been. In spite…

Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları : Türkiye ‘de KOBİ’ler Üzerine Bir İnceleme

Özet Çocukların erken yaşta çalışma yaşamında yer almaları birçok riski içermektedir. Bu risklerin başında, etkileri ilerideki yaşlarda da hissedilecek olan iş kazaları gelmektedir.Bu araştırma, Türkiye’de çocuk emeği ve iş kazalarının yaygın olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmeler düzeyinde, iş kazalarına ilişkin risk faktörlerini ortaya çıkarmayı ve bunlara yönelik politikalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, İstanbul ve Ankara’da,…

Editöre Mektup – Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları

Sayın Editör Çocukluk Çağında İş Kazaları adlı yazımızla ilgili hakem değerlendirmelerinizi aldık. Bunun için size ve hakemlerinize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bir yazar elbetteki, yazısının yayınlanmasını ister. Ama her şeyden önce değerlendirilmesi, gözden kaçan eksiklerinin işaret edilmesi ve gelecek çalışmalar için kendisine yön gösterilmesi çok değerli bir kazanımdır. Hakemlerinizle birlikte bize bu olanağı sunduğunuz için öncelikle…

Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları- Özet

Şenay GÖKBAYRAK * Yasemin BALCI ** A. Gürhan FİŞEK *** 13-15 yaş diliminde, küçük ölçekli işletmelerde çalışan ve Çıraklık Eğitim Merkezlerine kayıtlı olan ya da kendilerine sanayi sitelerinde ulaşılan çocuklardan, tümünü ulaşmak amacıyla kartopu örneklem yolu ile seçilen ve ulaşılabilen 170 çocuğa yapılandırılmış mülakat tekniği ile son bir yıl içinde geçirdikleri kazalar ve kaza sonuçları…

Türkiye’de Çalışan Çocuk Haklarının Durumu

Gazi Üniversitesi ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Çocuk İşçieliği ile Eğitim Yolu İle Mücadele: Çocuktan Çocuğa Yaklaşım” Projesi kapsamında düzenlenen konferansta yer alan “Türkiye’de Çocuk Haklarının Durumu” başlıklı paneldeki konuşma. (dilekogretir@gmail.com 0532-6939214) Bir ülkede ağır ve tehlikeli işlerde çocuk çalıştırıldığını görürseniz ne düşünürsünüz? Herhalde iyi bir not vermezsiniz. Ama sizin ya…

What Is The Public Cost Of Child Employment?

FİŞEK Working Children & Health WHAT IS THE PUBLIC COST OF CHILD EMPLOYMENT? Early child employment and withdrawing from education deprive the community of high quality labor force in the future. Children bear difficulties, unfavorable conditions and disgraces in working life for the sake of setting up their own job in the future. This will…