Sosyal Hekimlik

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği’nden İstifa Mektubum

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği’nden İstifa Mektubum

20 Mar 2015

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin İptali

Meska İş Sağlığı Güvenliği Kongresi Varlık ile yokluğun bir arada olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Mevzuat var, uygulama yok. İnsangücü var, hizmetten yoksun çok. Türkiye’de 1921’den beri işyeri hekimi kavramı var. Ama işyeri hekimi ile tanışanın sayısı parmak sayılacak kadar az. 1930 sayılı Genel Sağlığı Koruma Yasası, “kaza olasılığı yüksek olan işyerleri ile 50’den cok işçi…

The Fisek Institute

In Turkey, we have 11 million children and youngsters, in the age-group 12-19. Recently, primary the primary education period was extended from 5 to 8 years.. Thereby, primary education is being completed at the age of 15. Young unemployment is directly related to widespread education. Young persons start working at an early age, and therefore,…

Fişek Enstitüsü Deneyimi: Bir Toplum Örgütü Düşü / Toplum Hekimliği Eylemi

Türkiye’nin “çağdaşlaşma” uğraşı, toplumun, örgütleri aracılığıyla bu eyleme katılması ve giderek ağırlığını koyması çizgisinde gelişmektedir. Bu çizgide, toplum örgütleri (sendikalar, kooperatifler, dernekler, vakıflar, özel araştırma enstitüleri vb), devletten bağımsızlıklarını arttırmak istemekte, işlevlerinde de değişimler ortaya koymaktadırlar. Bu, toplum örgütlerindeki yeni çizgi arayışının ürünüdür. Toplum örgütlerinin tümü, “insan hakları savaşımı”nın birer halkasını oluşturmaktadırlar. Onun için etkiledikleri…

Ön Sunu

Hekimliğe insan yönünü veren, bireyi bağımsız bir kişilik olarak ama sosyal çevresi içerisinde bir varlık olarak görmesidir. Onun içindir ki, hizmet sunumunda, bireyler arasında “dil, din, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, gelir, coğrafi ve sosyal konum vb farklar” konulmaması koşulu getirilmiştir. Hekimin birey ile karşı karşıya gelmesi, hekimliğin de insana bireysel düzeyde yaklaşmasını gerektirmez. Onun için,…

İş Sağlığında Dört Yönetmelik ve İşyerinde Doktor

İş Sağlığı Güvenliği İşveren, işyerindeki sağlık ve güvenlikten tümüyle sorumludur. Bu sorumluluk hiç bir şekilde devredilemez. Ama bu her şeyi, işverenin bilmesi ve uygulaması anlamına da gelemez. Sözgelimi, işçilerin sağlık durumlarının gözetimi için, “tıp öğretimi” gerektiğine göre, bunun için bir yardımcı tutması zorunludur. İşte işyeri hekimliğıi bu zorunluluktan doğmuştur. İşyerlerinde işyeri hekiminin, işverene yükümlülüklerinin yerine…

01 Oca 2015

Nusret H. Fişek

Prof.Dr.Nusret H. Fişek, yaşasaydı, bu yıl 100 yaşında olacaktı. Ama anısı, ilkeleri, yaptıkları bize kılavuzluk etmeye devam ediyor. Halkın sağlık sorunları derinleştikçe onu ve yaptıklarını daha çok anımsıyoruz. Tıpkı Cumhuriyet’in ayak izlerinin silinmesi gibi, onun sağlık alanında kazandırdıkları da birer birer yok ediyorlar. Ülkenin dört bir yanına yayılmış, sağlık hizmetini halkın ayağına kadar götüren sağlık…

03 Kas 2014

Terzi Kendi Söküğünü Dikemez

Sağlık alanında çalışanlar doktoru olsun, hemşiresi olsun, ebesi olsun, bir çok sağlık ve güvenlik tehlikesi ile karşı karşıyadır. Ama bunlara karşı alınacak önlemleri, tek başına, onun düşünmesi ve uygulanması için kovalaması beklenmemelidir. Bundan ötürü, onun “kendi söküğünü dikemeyeceğini” başlık olarak seçtik. Sağlık çalışanlarının karşı karşıya oldukları sağlık ve güvenlik tehlikelerini tanımlayıp, değerlendirmek ve insanı etkilememesi…

01 Oca 2014

Motosikletli Ebe Hayrunisa Gökay

Adı hiç duyulmamış ama halkının gönlüne that kurmuş sağlıkçılar vardır. Çoğu, yaptıklarıyla, anılarıyla o yörede hala anılmaktadır. Ama bir “ebe” var ki, yanlızca bir gazete haberiyle, bulunduğu yöreden çıkıp, adını ülkenin başka kentlerinde de duyurmuştur. İzmir Cumaovası (Yeni adıyla Menderes) ilçesinin sınırları içerisindeki Dereköy ve çevresindeki köylerde ebelik yapan Hayru Nisa Gökay’ın en önemli özelliklerinden…

01 May 2012

Toplum Hekimliğine Gönül Verenler : Cüzzamlıların Babası Etem Utku*

Cüzzamla savaşta, sadece tıbbi tedavi ile değil, hayata küsen insanlara yaşama sevincini yeniden kazandırmakla zafere ulaşılır. ” Mahatma GANDI Doktor Utku, Türkiye’deki Cüzzamlıların Babasıdır. (Prof.Dr.Gay Prieto, Dünya Sağlık Örgütü Eksperi, 1961) Prieto, onun “cüzzamlıların babası” olarak niteliyor; ama, yazılarında görüyoruz ki, Doç.Dr.Etem Utku, onları “kardeşlerim” diye anıyor. Bu yaşamını bir davaya adamanın kanıtı değil de…

05 Mar 2012