Sosyal Güvenlik

Kötülükler Prensi Türkiye’de

(www.mulkiyehaber.net 01.06.2016) * Kötülükler Prensi’nin en önemli silahı “ZOR”, zaten kendisi de bir ZORBA. Şili’nin Allende’sinin yerini, kanlı bir darbeyle alan Pinochet rejimi, dünyaya “bireysel güvenlik sistemi”ni armağan etti. Kötülükler Prensi’nden kötülük dışında ne beklenir ki… Küreselleşmenin rüzgarı ile birleşen, sosyal politika karşıtı bu akım, Türkiye’ye de dayatılmaya çalışıldı. Ama, Bireysel emeklilik sistemi (BES), sosyal…

17 Eyl 2016

Türkiye’de İş Kazası İstatistikleri : Sosyal Güvenlik Reformunun Maskesini Düşürüyor

Son bir ay içinde İstanbul tersanelerinde, özel sektöre ait kömür ocaklarında, taşeron olarak çalışan firmalarda bir çok iş kazası meydana geldi. Son olarak da İstanbul / Davutpaşa’da beş katlı bir iş merkezinde meydana gelen patlama 23 canı aramızdan aldı götürdü. Önce bomba patladı sanıldı. Çünkü her taraf savaş alanına dönmüştü; iki bina çökmüştü. Ama çok…

SGK

Çocuk emeği varsa sosyal politika yetersiz demektir. Çocuk kimliğinin ortaya çıkması için zaman gerekmiştir. Ortaçağda çocuk yok. Onun için büyük sanayi devrimi başladığında … Bu dönemde çocukların çalışma koşullarını ortaya koyan en önemli belge 1802 … 1890 Berlin Konf. 1924 Cenevre ILO – 138 1948 1959 Çocuk Hakları Sözleşmesi ……… ÇHS ILO 182 insan hakları…

Fişek Enstitüsü Deneyimi: Bir Toplum Örgütü Düşü / Toplum Hekimliği Eylemi

Türkiye’nin “çağdaşlaşma” uğraşı, toplumun, örgütleri aracılığıyla bu eyleme katılması ve giderek ağırlığını koyması çizgisinde gelişmektedir. Bu çizgide, toplum örgütleri (sendikalar, kooperatifler, dernekler, vakıflar, özel araştırma enstitüleri vb), devletten bağımsızlıklarını arttırmak istemekte, işlevlerinde de değişimler ortaya koymaktadırlar. Bu, toplum örgütlerindeki yeni çizgi arayışının ürünüdür. Toplum örgütlerinin tümü, “insan hakları savaşımı”nın birer halkasını oluşturmaktadırlar. Onun için etkiledikleri…

Sosyal Devlet Ve Sosyal Güvenlik

Sosyal devlet; yurttaşların sosyal durumları ile ilgilenen,onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen devlet şeklinde tanımlanabilir.Sosyal devlet anlayışı 1961 Anayasası ile Anayasa hukukumuza girmiş ve cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almıştır.1982 Anayasası da bu ilkeyi cumhuriyetin değiştirilemeyecek olan nitelikleri arasında saymıştır.Yani sosyal devlet anlayışı bekçi veya jandarma devlet anlayışından farklı bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bugün…

Sigorta Teftiş Kurulu’nun SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlanması Hakkında Bilimsel Değerlendirmem

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sosyal Güvenlik Sistemleri İçerisindeki Özgün Yeri: Sosyal Sigortalar Kurumu (ilk adıyla İşçi Sigortaları Kurumu) ülkemizin sosyal politika tarihinde çok özel bir yere sahip olup; prim ödeyen ya da emek harcayan milyonlarca insanın birikimiyle varolmuştur Bir sistemin varlığını sürdürebilmesinin en önde gelen koşulu, kendisini yaratan, kendisini besleyen emek ögelerine karşı duyduğu vefa duygusudur….

Kuşbakışı Sosyal Güvenlik

1.1. GİRİŞ Bilimin görevi, olayları değişik açılardan görebilmeyi sağlamaktır. Alışılagelenin tekrar, aykırı görüşlere olanak tanınmaması, gelişimin önünü tıkar. Onun için biz de sosyal güvenliğe farklı bir gözlükle bakmayı deneyeceğiz. Her şeyden önce, incelememizin odağına insanı ve onun “güvenlik gereksinmesi”ni koyacağız. Demek ki, küreselleşmenin “insan özürlü” bakış açısına meydan okumanın dışında bir konumuz olmayacak. Bugününü ve…

İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz

Risk yaşamın vazgeçilmezlerinden… Sabah yatakta gözümüzü açtığımız saniyeden gece yeniden kapattığımız ana kadar bir çok tehlike ile karşılaşırız. Bunları listemeye kalksak sayfalar sayfalar sürer. Bu upuzun listeyi inceleyen ya da yalnızca düşünen bir kişi, yataktan hiç çıkmak istemeyebilir. Ama bu da onu kurtarmaz. Yatağın içinde de, risk altındadır. Çığ düşebilir; deprem olabilir; sel götürebilir ya…

01 Tem 2011

Ostim’in Değişen Yüzü

Metro’ya binip Batıkent’ e gitmek isterseniz; bir durak önce OSTİM yazısı ile karşılaşırsınız. Batıkent’ e dolmuş ile gitmek isterseniz, Ostim’ in içinden geçersiniz. Ostim, Türkiye’nin en büyük 2.küçük sanayi sitesi. Onu tanıyanlar, bu sanayi sitesinde imkansızın bile üretilebileceğini iddia ediyorlar. Ostim’ i tanıdığımda o henüz 2-3 yaşlarındaydı. Bense 31. Yıl 1982 … Yolları asfalt değildi;…

01 May 2010

Gönüllü Bilgi – Deneyim Paylaşımı

İşçi sağlığı iş güvenliği (İSİG), çok bilimli ve dinamik bir konudur. Bu iki özellik, bu alana, bilim ve teknoloji eksen alındığında bir derinlik kazandırmakta ve sürekli yeni bilgiler edinme gereksinimini duyurmaktadır. İSİG, çok bilimlidir ; bir kişinin tek başına her konuyu bilmesine olanak yoktur. İSİG, dinamiktir; bir kişinin her gelişmeden haberdar olmasına olanak yoktur. Bu…

01 May 2009