Sosyal Politika

Türkiye’de Çağdaş Kimya Biliminin Öncüsü, Türkçe ve Atatürk Aşığı Bir Bilim Adamı Prof.Fritz Arndt

O BİZDEN BİRİ Türkiye’de Çağdaş Kimya Biliminin Öncüsü, Türkçe ve Atatürk Aşığı Bir Bilim Adamı Prof.Fritz Arndt (1885-1969)* Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim 2016 Sayı: 148. * Bu yazıyı 2003 yılında yitirdiğimiz Bilimsel Danışma Kurulu üyemiz ve Türkiye’nin petro-kimya alanındaki öncülerinden Doç.Dr.Tunç Savaşçı’nın anısına armağan ediyoruz. Yitirdik ama hep aramızda. 1933 yılında Hitler zulmünden canını…

17 Eyl 2016

Meslek Hastalıklarına Karşı Bir Savaşçı : Rauf Birol

Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim 2016 Sayı: 148. Büyük sanayi devrimi, dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Teknolojik ve ideolojik olarak insanlığa yönelik yeni ufuklar açarken, Simon Sismondi’nin deyişiyle “kuşakları kesintiye uğratacak” ölçüde kötü çalışma ve yaşama koşullarıyla, insanlara zulmü yaşatmıştır. Türkiye, 1960’lı yıllardan sonra, köyden kente göç ile birlikte, aynı ölçüde olmasa da, bu tabloyu…

17 Eyl 2016

Ya Ben Çocuk Değilim, Ya Siz Büyük Değilsiniz

İnsan beyni ve onun uzantısı olan emeği, insanlığın en önemli hazinesi olma özelliğini sürdürüyor. “Bilgi paylaşıldıkça zenginleşir” ilkesinden yola çıkarak, geniş kitlelerin, en iyi ve en ileri eğitimi alması beklenirken gördüğümüz şudur : Günümüzde, iktidarların sınıf temelli yaklaşımları, eğitim sistemini “toplum için” olmaktan çıkarıp, “siyaset ve küresel çıkarlar” için alet olmaya itmektedir. Seçilmiş beyinlerin ileri…

20 May 2015

Yaşam, Mekan ve Kent

Kent kavramı şehir sözcüğünün karşılığı olarak kullanılıyor. Türkçe sözlükte, “nüfusun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı” açıklaması yer alıyor. Bu tanım, kentsel yerleşim sorunlarının günümüzde eriştiği yeni oluşumları içermiyor. Ayrıca, hizmet, finans, otopark mafyası gibi sektörler yer almamış. Yaşama çevresi ve onun gerektirdiği mekan kavramının tanımında bile…

Sn. Zeynel Karadağ’ın Dikkatine.

SORU: Dünya’da ve Türkiye’de sorun olmaya devam eden işsizliğin insan sağlığına olan olumsuz etkileri nelerdir? Bunun topluma yansıması ne olur? YANIT: İşsizliğin insan sağlığı üzerindeki birincil ve en önemli etkisi onun temel gereksinmelerinin karşılanamamasından doğan sağlığının bozulmasıdır. Acıkan ve açlığını gideremeyen insanın, doku ve organlarının beslenmesi de düşecektir. Bu işlev bozukluklarını ve hastalıklara daha duyarlı…

Beyin Göçünün Olumlulukları ve Olumsuzlukları

BEYİN GÖÇÜ BİR BİREYSEL KURTULUŞ YOLUDUR. Beyin göçünün olumlulukları ve olumsuzlukları KÖK ülke yönünden OLUMLULUKLAR Göçeden beyinlerin kendilerini geliştirme olanaklarıyla kazanımları sayesinde dünya bilim ve teknoloji dünyasına katkıda bulunularak ülkenin imajı yükseltilmekte, Bilimsel ve teknik alanda hiçbir zaman ülke olanakları ile ulaşılamayacak bilgi-deneyime kestirme yoldan ulaşılmakta, Göçeden beyinlere ülkelerine döndüklerinde, çalışma ve yaşama alanlarında dinamizm…

The Fisek Institute

In Turkey, we have 11 million children and youngsters, in the age-group 12-19. Recently, primary the primary education period was extended from 5 to 8 years.. Thereby, primary education is being completed at the age of 15. Young unemployment is directly related to widespread education. Young persons start working at an early age, and therefore,…

Anayasa

AKP seçim beyannamesinde, sosyal politika ile ilişkilendirilebilecek dört başlık göze çarpmaktadır. Bunlar, Yeni Anayasa İnsan Sivil toplum Sosyal Yapının Güçlendirilmesidir. 1. Yeni Anayasa : Beyanname, sivil bir uzlaşma anayasasından söz etmektedir. Mutabakat aranacağını vurgulamakta (s.15), en geniş toplumsal uzlaşmanın sağlanması gerektiğini belirtmektedir. Ancak “söz” ile “eylem” birbirini tutmamaktadır. 16 Ekim 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal…

AKP

“Sosyal yapının güçlendirilmesi” başlığı altında yer alan tüm müdahale alanlarında, aslında, küresel düzenle bütünleşme hedeflenmektedir. Eğitim Sağlık Çalışma Yaşamı Sosyal Güvenlik Sosyal yardım Ülkemizde sosyal güvenlik sorununun en temel belirleyicileri arasında, işsizlik ve kayıt dışı istihdam yer almaktadır. Çünkü her kisi de kişileri sosyal sigortalar kapsamının dışına itmektedir. Bu durumda sosyal yardımların devreye girmesi kaçınılmaz…

Beyin Göçünden Beyin Gücüne: Türk Bilim İnsanları Arasında Bilim Köprüsü

Amaç: Günümüzde göç akademik, politik ve uluslar arası kuruluşlar çevresinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle, son on yıllık dönemde temel göç alıcısı konumundaki gelişmiş ülkelerin nitelikli insan gücü için uyguladıkları “açık kapı” politikaları nedeniyle, beyin göçü konusu çok daha ilgi çekmektedir. Göç veren ülkelerin aleyhine işlediği geniş bir kabul gören bu süreçte, beyin…