Tarihi Bilinmeyenler

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin İptali

Meska İş Sağlığı Güvenliği Kongresi Varlık ile yokluğun bir arada olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Mevzuat var, uygulama yok. İnsangücü var, hizmetten yoksun çok. Türkiye’de 1921’den beri işyeri hekimi kavramı var. Ama işyeri hekimi ile tanışanın sayısı parmak sayılacak kadar az. 1930 sayılı Genel Sağlığı Koruma Yasası, “kaza olasılığı yüksek olan işyerleri ile 50’den cok işçi…

İşçi Sağlığının Korunması (1)

Beyin Göçünün Olumlulukları ve Olumsuzlukları

BEYİN GÖÇÜ BİR BİREYSEL KURTULUŞ YOLUDUR. Beyin göçünün olumlulukları ve olumsuzlukları KÖK ülke yönünden OLUMLULUKLAR Göçeden beyinlerin kendilerini geliştirme olanaklarıyla kazanımları sayesinde dünya bilim ve teknoloji dünyasına katkıda bulunularak ülkenin imajı yükseltilmekte, Bilimsel ve teknik alanda hiçbir zaman ülke olanakları ile ulaşılamayacak bilgi-deneyime kestirme yoldan ulaşılmakta, Göçeden beyinlere ülkelerine döndüklerinde, çalışma ve yaşama alanlarında dinamizm…

TÜİK Anketleri

Tablo Haftalık fiili çalışma süresine göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar (TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 Anketi) Fiili çalışma süresi (saat) TÜRKİYE GENELİ KENT TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın 46-54 13,6 14,4 12,0 19,5 18,4 22,5 55 + 36,0 37,7 33,1 44,4 45,7 40,8 Ara toplam 49,6 52,1 45,1 63,9 64,1 63,3 *Yetişkinler için yasal çalışma…

Düş Mü? Boş Bir Hayal Mi?

Küçük Sanayi Sitelerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Hizmeti: Fişek Modeli Küçük işyerlerine yönelik işçi sağlığı iş güvenliği araştırmalar ne yazıkki yüzgüldürücü sonuçlar vermiyor. 126 küçük işyeri üzerinde yaptığımız araştırmada, işyerlerinin ortalama 5 üzerinde 2,3 puan alabilmişlerdi. 200 küçük işyeri üzerinde bir başka ölçek kullanarak yaptığımız araştırmada ise, “genel sağlık” ve “işe özel” önlem ölçütlerindeki temel…

The Fisek Institute

In Turkey, we have 11 million children and youngsters, in the age-group 12-19. Recently, primary the primary education period was extended from 5 to 8 years.. Thereby, primary education is being completed at the age of 15. Young unemployment is directly related to widespread education. Young persons start working at an early age, and therefore,…

İşyeri Ortak Sağlık Birimleri

DAMLA İşyeri ortak sağlık birimleri bir gereksinmenin ve bir zorunluluğun ürünüdür. Gereksinme, işyerlerinde hekim, hemşire ve sağlıkçı işçilerin bulundurulmasıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinden, ilk yardıma ve tedavi hizmetlerine kadar birbirini tamamlayan bir gereksinmeler zincirini karşılamak gerekir; bu insan haklarının bir gereğidir. Öte yandan bu bir zorunluluktur; çünkü işçileri sağlıklı koşullarda ve en az işgücü kaybıyla çalıştırabilmek,…

Working Children And Occupational Accidents: A Study On SMEs In Turkey

Şenay GÖKBAYRAK, PHD Ankara University Faculty of Political Sciences senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr A.Gürhan FİŞEK, Prof Fişek Instıtute Science and Action Foundation for Child Labour agf@fisek.org.tr Yasemin BALCI, Prof Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine ybalci@ogu.edu.tr Introduction Though changing with respect to societies and time, children’s involvement in work at very early ages has always been. In spite…

Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları : Türkiye ‘de KOBİ’ler Üzerine Bir İnceleme

Özet Çocukların erken yaşta çalışma yaşamında yer almaları birçok riski içermektedir. Bu risklerin başında, etkileri ilerideki yaşlarda da hissedilecek olan iş kazaları gelmektedir.Bu araştırma, Türkiye’de çocuk emeği ve iş kazalarının yaygın olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmeler düzeyinde, iş kazalarına ilişkin risk faktörlerini ortaya çıkarmayı ve bunlara yönelik politikalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, İstanbul ve Ankara’da,…

Editöre Mektup – Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları

Sayın Editör Çocukluk Çağında İş Kazaları adlı yazımızla ilgili hakem değerlendirmelerinizi aldık. Bunun için size ve hakemlerinize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bir yazar elbetteki, yazısının yayınlanmasını ister. Ama her şeyden önce değerlendirilmesi, gözden kaçan eksiklerinin işaret edilmesi ve gelecek çalışmalar için kendisine yön gösterilmesi çok değerli bir kazanımdır. Hakemlerinizle birlikte bize bu olanağı sunduğunuz için öncelikle…