Yazıları

Türkiye’de Çağdaş Kimya Biliminin Öncüsü, Türkçe ve Atatürk Aşığı Bir Bilim Adamı Prof.Fritz Arndt

O BİZDEN BİRİ Türkiye’de Çağdaş Kimya Biliminin Öncüsü, Türkçe ve Atatürk Aşığı Bir Bilim Adamı Prof.Fritz Arndt (1885-1969)* Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim 2016 Sayı: 148. * Bu yazıyı 2003 yılında yitirdiğimiz Bilimsel Danışma Kurulu üyemiz ve Türkiye’nin petro-kimya alanındaki öncülerinden Doç.Dr.Tunç Savaşçı’nın anısına armağan ediyoruz. Yitirdik ama hep aramızda. 1933 yılında Hitler zulmünden canını…

17 Eyl 2016

Meslek Hastalıklarına Karşı Bir Savaşçı : Rauf Birol

Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim 2016 Sayı: 148. Büyük sanayi devrimi, dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Teknolojik ve ideolojik olarak insanlığa yönelik yeni ufuklar açarken, Simon Sismondi’nin deyişiyle “kuşakları kesintiye uğratacak” ölçüde kötü çalışma ve yaşama koşullarıyla, insanlara zulmü yaşatmıştır. Türkiye, 1960’lı yıllardan sonra, köyden kente göç ile birlikte, aynı ölçüde olmasa da, bu tabloyu…

17 Eyl 2016

Kötülükler Prensi Türkiye’de

(www.mulkiyehaber.net 01.06.2016) * Kötülükler Prensi’nin en önemli silahı “ZOR”, zaten kendisi de bir ZORBA. Şili’nin Allende’sinin yerini, kanlı bir darbeyle alan Pinochet rejimi, dünyaya “bireysel güvenlik sistemi”ni armağan etti. Kötülükler Prensi’nden kötülük dışında ne beklenir ki… Küreselleşmenin rüzgarı ile birleşen, sosyal politika karşıtı bu akım, Türkiye’ye de dayatılmaya çalışıldı. Ama, Bireysel emeklilik sistemi (BES), sosyal…

17 Eyl 2016

İş Sağlığı Güvenliğinde Büyük Tuzak

(www.mulkiyehaber.net 17.05.2016) OSTİM patlamaları, Soma ve Ermenek kazaları, toplumun, işçilerin çalıştırılma koşullarına eğilmesine yol açtı. Bu konuda müthiş bir duyarlılık oluştu. Özellikle Soma kazası üzerine, rapor üzerine rapor yayınlandı. DİSK’in 1 Mayıs mitinginde ilan ettiği, üç önemli gündem maddesinden birinin iş sağlığı güvenliği olması da bu duyarlılığın göstergesidir. Soma kazasının ikinci yılını doldurduğumuz bu günlerde,…

17 Eyl 2016

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN EYLEM PLANLARI : İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNDE VERİLEN “SÖZ”LER VE “EYLEM”SİZLİK

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN EYLEM PLANLARI : İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNDE VERİLEN “SÖZ”LER VE “EYLEM”SİZLİK (Emek Araştırma Dergisi 2106/1, DİSK Genel İş Sendikası Yayını) GİRİŞ İş sağlığı güvenliği (çok bilimli) ve (çok kesimli) bir konudur. Bunun için de, geniş bir işbirliği ortamı içerisinde çalışmalar yapılırsa başarı kazanılır. Yine başarılı çalışmalar yapabilmenin ön koşullarından biri, plan…

13 Tem 2016

O BİZDEN BİRİ : “Koca Türk” Ernst Reuter

O BİZDEN BİRİ : “Koca Türk” Ernst Reuter (Çalışma Ortamı Dergisi, Temmuz Ağustos 2016 Sayı: 147) 1933 sonrası Hitler zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Almanca Konuşan Mülteci Aydınlar arasında Ernst Reuter’in özel bir yeri vardır. Yahudi olmadığı halde, demokrat ve mücadeleci kimliği ile Hitler’in şimşeklerini üzerine çekmiştir. Türkiye’den aldığı davet, hem onu Hitler bataklığından kurtarmış ve…

13 Tem 2016

KÖTÜLÜKLER PRENSİ TÜRKİYE’DE

(www.mulkiyehaber.net 01.06.2016) * Kötülükler Prensi’nin en önemli silahı “ZOR”, zaten kendisi de bir ZORBA. Şili’nin Allende’sinin yerini, kanlı bir darbeyle alan Pinochet rejimi, dünyaya “bireysel güvenlik sistemi”ni armağan etti. Kötülükler Prensi’nden kötülük dışında ne beklenir ki… Küreselleşmenin rüzgarı ile birleşen, sosyal politika karşıtı bu akım, Türkiye’ye de dayatılmaya çalışıldı. Ama, Bireysel emeklilik sistemi (BES), sosyal…

13 Tem 2016

AZ ZAMANDA ÇOK İŞLER YAPTI Zor Dönemlerin Kahramanı : MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN

AZ ZAMANDA ÇOK İŞLER YAPTI Zor Dönemlerin Kahramanı : MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Çalışma Ortamı Dergisi, Temmuz Ağustos 2016 Sayı: 147) Çağdaş Türkiye’nin önderleri diyebileceğimiz bir çok kahraman az zamanda çok işler yapmıştır. Bu kahramanlar, sanki, kendilerine tanınan “yürütücü” görevin çok kısa süreceğini bilmiş gibi ellerini çabuk tutmuşlardır. En etkin ve en kalıcı adımları atmayı, “az…

13 Tem 2016

İş Sağlığı Güvenliğinde Az Tehlikeli İşler

(www.mulkiyehaber.net 12.07.2016) Başbakan müjdeledi (!). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kez daha ertelenecek. AKP hükümetlerinin verdikleri sözleri yerine getirmediklerine; söz-eylem uyumsuzluğu olduğuna bir çok kez değinmiştik. İşte size bir örnek daha: Hükümet İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamının genişletilmemesi için işverenlerin baskılarına boyun eğdi. “Az tehlikeli” sayılan işyerlerinden elliden az işçi çalıştıranlar, kamu işleri…

13 Tem 2016

Geçici İşçilik ve Kıdem Tazminatı Fonu

Geçici İşçilik ve Kıdem Tazminatı Fonu (Evrensel Gazetesi, Tamer Arda Erşin, 28.05.2016) SORU 1: Özel istihdam büroları Meclis’ten geçti. 1944 Philadelphia Bildirgesi’nin “emek bir mal değildir” özdeyişinden yola çıkarsak, bu bürolar nasıl değerlendirilebilir? Her şeyden önce TBMM’inden geçen düzenleme, işçilerin geçici olarak “kiralanması”nı öngörüyor. “Kira” kavramı, “mal” için kullanılır; insan için kullanılması ise, açıkça insan…

31 May 2016