Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları- Özet

Şenay GÖKBAYRAK *
Yasemin BALCI **
A. Gürhan FİŞEK ***

13-15 yaş diliminde, küçük ölçekli işletmelerde çalışan ve Çıraklık Eğitim Merkezlerine kayıtlı olan ya da kendilerine sanayi sitelerinde ulaşılan çocuklardan, tümünü ulaşmak amacıyla kartopu örneklem yolu ile seçilen ve ulaşılabilen 170 çocuğa yapılandırılmış mülakat tekniği ile son bir yıl içinde geçirdikleri kazalar ve kaza sonuçları hakkında bilgiler sorulmuştur. Burada herhangi bir yaralanma ile sonuçlanmamakla birlikte, çalışma ortamından kaynaklı risk faktörlerini belirlemek amacıyla, yaşanılan kıl-payı kaza tehlikelerinin de anlatılması istenmiştir. Araştırma kapsamında yer alan 104 çocuğun kıl paya kaza tehlikesi geçirdiği ortaya çıkmıştır.

Tablo-9. Kazaların Oluşma Biçimleri

Oluşma Biçimi Sayı
Kesikler, Sıyrıklar 29
Çalışılan alet/makineden kaynaklı sıkışma,ezilme,batma vb. 15
Göze yabancı cisim kaçma 8
Yanma 6
Diğer (Elektrik çarpması, düşme, zehirlenme, araba çarpması 8
Toplam 66

Tablo-10. Kaza Sonucu Oluşan Yaralanmalar

Yaralanmalar Sayı
Kol,el ve parmak lezyonları 49
Göz lezyonları 9
Bacak ve ayak lezyonları 3
Baş, boyun lezyonları 2
Diğer 11

Kaza sonrasında çocukların %65,2’si hiç içten kalmazken, %24,2’sinin 1-3 gün; %10,6’sının ise 4 ve daha fazla gün iş göremezlik geçirdiği anlaşılmıştır. 12 çocukta ise, görme kaybı, yara ve yanık olmak üzere ilerideki yıllarda taşıyacakları kalıcı hasarların olduğu anlaşılmaktadır


 

*: Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Gönüllüsü Dr. A.Ü SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi

**: Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Gönüllüsü Prof.Dr. Osman Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Öğretim Üyesi.

***: Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni Prof.Dr. A.Ü SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi.