Tarihi Bilinmeyenler

Herkese Sağlık ve Halkın Gücü

Bu karikatür albümünde göreceğiniz yapıtlar, bugünün gerçeklerini yansıtıyor. Eşitsizlikleri, çaresizlikleri, paranın egemenliğini anlatıyor. Sosyal olumsuzlukların nasıl sağlık ile içiçe geçtiğini dile getiriyor. Türkiye hep böyle değildi. Bugün yaşadığımız hazin sağlık tablosu, ülkemize, 12 Eylül askeri darbesi ve onu izleyen yönetimlerin armağanıdır. TBMM, 1920 yılında Sağlık Bakanlığı’nı kurarak bulaşıcı hastalıklarla savaşa başladı. Sıtma, verem, trahom ve…

Çalışan Çocuklar ve İş Kazaları

Şenay GÖKBAYRAK * Yasemin BALCI ** A. Gürhan FİŞEK *** GİRİŞ Çocukların erken yaşta çalışma yaşamı içinde yer almaları, toplumdan topluma, dönemden döneme farklılık gösterse de her zaman var olan bir olgu olmuştur. Sanayi Devrimi’nin yaşandığı yıllarda, çok küçük yaşlarda ve uzun çalışma süreleri ile çocukların çalıştırılması sonucu yaşananlar tarihin sayfalarında unutulmaz lekeler olarak kalmıştır….

Çocuk Emeği: Kabul Edilemez Çalışma Koşullarının Sona Erdirilmesi

Giriş Gelişmekte olan ülkelerin bugün ve yarınlarında en önemli sorunlarından biri çocukların erken yaşta çalışma yaşamına girmesidir. Bu yalnızca toplumsal boyutuyla değil, sağlık, üretim planlaması vb ekonomik boyutlarıyla da çok önemli bir rol oynamaktadır. Biz bunu yıllardır, ülkenin geleceğine konulmuş bir ipotek olarak nitelemekteyiz. Çocukların erken yaşta çalışma yaşamına girmesi, bir çok gelişmekte olan ülkenin…

Çalıştırılan Çocuklar Olgusu Daha Sağlıklı Bir Çalışma Yaşamı İçin Bir Hareket Noktası Mı ?!

Özellikle Büyük Sanayi Devrimi döneminde çocukların korumasızca ve insafsızca çalıştırılmış olmasını, insanlık unutamadı. Bu utancı bilincinden silemedi. Onun için, her dönemde, çalıştırılan çocuklar sorun olarak toplumun önüne geldi. Sosyal politika tarihine baktığımızda, özellikle işçi sendikalarının eylemlerinde, parlamentoların da çıkardıkları yasalarda, çalışan çocuklara yönelik istemleri-hükümleri öne çıkardıkları görülmektedir. Bu çok doğaldır. Çünkü bir konuda en yoğun…

On Yılda Nereden Nereye

Çalışma Ortamı’nın ilk sayısının çıktığı günden bu yana tam on yıl geçti. Fişek Enstitüsü’nün tohumları atılalı da 20 yıl… Çalışma Ortamı Dergisi’ni yalnızca yayın olarak görmek onun özgörevini (misyon) ve işlevini yeterince yansıtmaz. Çalışma Ortamı dergisini irdelemeye başlarken herşeyden önce Fişek Enstitüsü ile ilişkisini tanımlamak gerekmektedir. Derginin ilk sayısında amacını şu satırlarla açıklamışız : “Çalışma…

Sosyal Politikalar İçinde Sosyal Hekimlik

Sağlığın Tanımı Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halidir.   SAĞLIK ALANINI BİR BUZDAĞINA BENZETEBİLİRİZ. Su yüzünde kalanlar : Hastalar Çok hastalar En ağır hastalar Su yüzeyinin altında kalan buzdağının bölümleri: Sağlam sanılan HERKES HERKESE SAĞLIK Sözü kulağa hoş geliyor: Herkese Sağlık. Ama bu nasıl olacak? Bunu bize sağlayacak politikalar mozayağına SOSYAL HEKİMLİK diyoruz….

Tarımsal Alanda Hekime Düşen Görevler