Sunumları

Konu Yer Tarih İndir
İş Sağlığı Güvenliği Semineri ODTÜ KKTC Kampüsü 29 Mayıs 2014
İş Sağlığı Güvenliği Yasası Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi/Ankara 9 - 12 Şubat 2014
Çalışma Yaşamında Sağlık, Güvenlik, Çevre İçin İnsan Odaklı Yaklaşım 4. Ulusal Verimlilik Kongresi/Ankara 11 Aralık 2013
Yaşam Bize Armağan ya da Sağlığın Değeri 11. Türkiye Eczacılık Kongresi/ Ankara 18 Ekim 2012
Yoksulluk ve Yoksunluk : Çalışan Çocuklar 21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi/ Antalya 25 - 28 Nisan 2011
Çocuk İşçilik ve Çevre Sağlığı 3 . Çevre Hekimliği Kongresi /Didim 23 – 25 Haziran 2010
Ülkemizde Çocuk İşçiliğin Boyutları 5. Ulusal Ana Çocuk Sağlığın Kongresi /Gaziantep 7- 9 Ekim 2009
Türkiye' de İş – İşçi Sağlığının Durumu 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi /Ankara 21 - 22 Ekim 2008
Günübirlik Çözümlere Karşı Sosyal Politika 6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu/Diyarbakır 21 -23 Eylül 2007
Hekimliğin Sosyal Boyutu 24 Aralık 2007
Fişek Enstitüsü'nün Yol Haritası ( 25.Yıl ) 12 Kasım 2007
Sosyal Politikalar İçinde Sosyal Hekimlik 14 Mart 2005
Küçük İşyeri Ortak Sağlık-Güvenlik Birimi 2005
İş Sağlığı Hizmetlerinde Örgütlenme 2000
Çocuk Hakları ve Yoksulluk
İş Sağlığı ve Güvenliği : Verimliliğe Etkileri
Bir Model Önerisi : Kentli Evi
UNDP İnsanca Yaşama Ölçütleri
Meslek Hastalıkları
Kilitleme/ Etiketleme
Genç İşçilerin Çalışma Koşullarının Geliştirilmesi
Sosyal Hekimlik Felsefesi
Yüzyılların Özellikleri
Risk Groups & Occupational Toxicology
Hukuksal Açıdan Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları