TÜİK Anketleri

Tablo
Haftalık fiili çalışma süresine göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar
(TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 Anketi)

Fiili çalışma süresi (saat) TÜRKİYE GENELİ KENT
TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın
46-54 13,6 14,4 12,0 19,5 18,4 22,5
55 + 36,0 37,7 33,1 44,4 45,7 40,8
Ara toplam 49,6 52,1 45,1 63,9 64,1 63,3

*Yetişkinler için yasal çalışma süresi sınırının üstünde çalışmakta olan çocuklar, yarıdan fazladır. Özellikle kentlerde çalışma süreleri uzamakta ve bütün yıla yayılmaktadır.

Tablo 1.4.
Okula devam etmeyen çocukların çalışma durumları
(TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 Anketi)

YAŞ CİNS Ekonomik işlerde Ev işlerinde ÇALIŞMAYANLAR
1994 1999 2006 1994 1999 2006 1994 1999 2006
TOP. 1793 1241 656 1079 1106 976 730
6-14 584 332 124 482 436 321 400 677 500
15-17 1208 909 532 643 785 299 230
E 1063 710 413 73 185 552 430
6-14 330 172 69 39 42 40 204 330 260
15-17 733 538 343 31 145 222 169
K 730 531 244 1006 921 424 300
6-14 254 160 55 443 394 282 196 347 239
15-17 475 371 189 612 640 77 60

*Yıllar içerisinde ekonomik işlerde çalışanlar ile çalışmayanlar azalıyor, ev işlerinde çalışanlar ise artıyor.

Tablo
İş Kazası Olgularının Sigortalıların Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı
(SSK, İstatistik Yıllığı 2006)

YAŞ 2005 2006
TOP. E K TOP. E K
– 14 230 225 5 319 299 20
15-17 1.002 901 101 2.470 2.239 231
TOP. 73.923 70.589 3.334 79.027 75.288 3.739

*2005 yılından 2006’ya 14 yaş altı iş kazaları % 38,7 ; 15-17 yaş iş kazaları % 146,5 oranında artmıştır. Demekki, ekonomik işlerde çocuk işçiliği azalmak birlikte, bir yandan kayıt dışına bir yandan da daha ağır ve tehlikeli işlere itilmişlerdir.

Tablo
İstihdam ve Eğitim Arasındaki İlişki
(TÜİK, Hane Halkı İşgücü Anketi Ocak 2008)

Eğitim Düzeyi Çalışanlar (%)
Erkek Kadın
Lise altı 69,0 18,3
Lise ve dengi mezun 70,8 30,6
Yüksek öğretim Mezunu 83,6 69,6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı hane halkı işgücü anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre 2008 Ocak ayındaki işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 puanlık artış göstererek yüzde 11,3 düzeyinde gerçekleşti.

    • Nüfus projeksiyonları hazır edilemediğinden, tahmini değerler esas alınmıştır. Böylece işsizler 3.288.744 kişi azalmıştır.
    • İş bulmaktan umudu kesenler ile mevsimlik işçiler de işsizler arasında sayılmamıştır. Eğer onlar da hesaba katılsaydı, işsizlik %20,5 olarak görülecekti.
    • AKP döneminde, iş bulmaktan umudunu kesenler %77 oranında arttı.
    • Tarım tasfiye edilirken, 2 milyon kişi tarım kesiminin dışına çıktı.

Demek ki, her 5 kişiden biri işsiz…
Genç işsizliği ise bunun çok üstünde. Resmi verilere göre, 15-24 yaş diliminde kentlerde %22,1 ve kırsal alanda %18,7 genç işsiz.
(Toplam işgücünün %17,4’ü bu yaş diliminde yer almaktadır.)