Türkiye’de Çalışan Çocuk Haklarının Durumu

Gazi Üniversitesi ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Çocuk İşçieliği ile Eğitim Yolu İle Mücadele: Çocuktan Çocuğa Yaklaşım” Projesi kapsamında düzenlenen konferansta yer alan “Türkiye’de Çocuk Haklarının Durumu” başlıklı paneldeki konuşma.
(dilekogretir@gmail.com 0532-6939214)

Bir ülkede ağır ve tehlikeli işlerde çocuk çalıştırıldığını görürseniz ne düşünürsünüz? Herhalde iyi bir not vermezsiniz. Ama sizin ya da bir kuruluşun, böyle bir kötü notu da bu kötü gidişi etkilemez.

Düşünüyorum, uluslararası kredilendirme kuruluşlarının notu düşürmeleri ya da negatife çevirmeleri bir ekonomik kriz tetikleyicisi olurken; sosyal alanda “çığlık” diyebileceğimiz işaretler egemenlerin umurunda değil.

Onun için küreselleşme insan özürlüdür diyoruz ve biz ona “geçmez” notumuzu en başından veriyoruz.

Bu konuşmamda dört belgeye dayanayarak çalışan çocukların ülkemizdeki durumlarını ortaya koymaya çalışacağım :

  1. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının 2008 İnsani Gelişme Raporu/Türkiye’de Gençlik ile ilgili değerlendirmeler,
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2006 yılında yapılan Çocuk İşgücü Anketi sonuçları.
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak 2008’de yapılan Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçları.
  4. SSK İstatistik Yıllığı İş kazası ve meslek hastalığı verileri.