Çocuk Emeği

Çalışan Çocukların Durumu 2012

“Çalışan Çocuk Ne İstiyor?” sorusunun yanıtı çok yalın : Yaşamak. Çalışan çocuk, en doğal insan hakkı olan “yaşama”yı seçiyor. Roosvelt, 1940’larda insan hakları kavramı tanımlanmaya çalışılırken, “gereksinmeden kurtulma hakkı” kavramını ortaya attı. Aynı dönemde, Maslow’un insanların gereksinmeleri doğrultusunda hareket etmesini açıklayan “Gereksinme Basamaklandırması” modelini işliyordu. İnsanların gereksinmeleri var. Yaşayabilmek temel fizyolojik gereksinmelerinin karşılanması gerek :…

01 May 2014

Yoksulluk ve Yoksunluk : Çalışan Çocuklar

Yoksulluk ve yoksunluk sarmalından, çocuklara baktığımız zaman, nasıl çalışmadan durabileceklerini anlamak zorlaşmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani Gelişme Raporu’nda bu iki kavram üzerinde de durarak, ölçek geliştirmiştir. Bu ölçekler, bir yandan bize konunun kuramsal çerçevesini verirken; öte yandan da dünya ülkelerinin bu konudaki eğilimlerini de ortaya koymaktadır. Bu ölçeklerde de görüldüğü gibi, insan sayılmanın…

25 Nis 2011

Yoksulluk Döngüsü Bağlamında Sokakta Çalışan Çocuklar- Servet Gün

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilimdalı doktora öğrencisi Servet Gün’ün “Yoksulluk Döngüsü Bağlamında Sokakta Çalışan Çocuklar” başlıklı doktora tezinden üretilen kitap için (11.09.2010): ÖNSÖZ Sermaye, birikimini dev boyutlara çıkarabilmek için yoksulluğu iyice derinleştirmiştir . Bizim burada isyan ettiğimiz ilk konu, kendini koruma olanağından yoksun, içine düşürüldüğü tuzağı anlayamayacak yaştaki çocukların da bu emek sömürüsünün…

11 Eyl 2010

Çocuk İşçiler ve Çevre Sağlığı

3.ÇEVRE HEKİMLİĞİ KONGRESİ Çocuk İşçilik ve Çevre Sağlığı 23-25 Haziran , 2010 – DİDİM Çevre Sağlığı ile çocuk işçilik arasında olumlu hiç bir bağ olamaz. Çünkü işçilik, çocuğun doğasına aykırıdır. İnsan yaşamını üç ana döneme ayırabiliriz: Çocukluk Yetişkinlik Yaşlılık. Bunlardan yaşlılık, “unu elemiş, eleğini duvara asmış” denebilecek bir dönemdir. Kişinin yaşam boyu emek vermesi, toplumsal…

23 Haz 2010

Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri

Çocuk Emeği “23 Nisan …Neş’e doluyor insan” “23 Nisan… Ne’şe doluyor insan”ı ya da “23 Nisan… Kutlu olsun… Övünün büyükler, sevinin çocuklar…”ı dillendiren çocuk şarkılarını artık duymaz olduk. Şimdi okul çocukları popstarların dillendirdiği parçalar eşliğinde kutlama yapıyorlar. Bu bir değişimin işareti… Hükumet buna “dönüşüm” diyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1994 yılında yaptığı ilk Çocu İşgücü Anketi’nde…

01 May 2010

Türkiye’de Çalışan Çocuklara Yönelik Sosyal Politika Önerilerinde Kilometre Taşları

İnsanların en büyük heyecanlarından, meraklarından, tutkularından biri sonsuzu yakalamak… Hayaller kurdular, reenkarnasyona inandılar; ama bugüne kadar elle tutulur bir ilerleme gösteremediler. Bir tek çocuklarıyla torunlarıyla sonsuza ulaşma olasılığını ellerinde tutuyorlar. İşte sonsuzu yakalamak için bir araç olarak gördüğümüz çocukları, günübirlik gereksinmeler uğruna tüketmek, insanlığın kabul edebileceği bir tüketim biçimi değil… Toplum, geleceğini ve sonsuzluk hayalini…

01 Oca 2010

A.Ü.S.B.F. Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı : Çocuk Emeği

0312 419 78 11 www.fisek.org.tr    www.isguvenligi.net     www.fisek.com.tr Yıl: 1776 İlk İnsan Hakları Belgelerinden biri Virginia İnsan Hakları Bildirgesi (Amerika Birleşik Devletleri) yayınlanıyor. Çocuk işçilerin haklarından ve çalışma ortamlarından sözedilmiyor. Yıl: 1789 ünlü İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi (Fransa) yayınlanıyor. Çocuk işçilerin haklarından ve çalışma ortamlarından sözedilmiyor. Buna karşın, Büyük Sanayi Devrimi’nin sürdüğü bu yıllarda, başta İngiltere…

19 Kas 2009

Ülkemizde Çocuk İşçiliğin Boyutları

V.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Sağlık hizmetlerinin başarı ölçütü, “bebek ölümlerinin düşüklüğü” ise, sosyal devletin başarı ölçütü de, “çocuk işçiliğinin olmaması”dır. Büyük Sanayi Devrimi, savaşlar, göçler, kıtlık ve salgınlar gibi toplumsal depremler, ailelerin can havliyle çocuk emeğine sarılmalarına yol açmaktadır. Çocuk işçiliği bir barometre gibidir. Sosyo ekonomik düzeyden , teknolojik düzeye; kültürel etmenlerden, çocuğa verilen…

08 Eki 2009

“Kentli Evi” Kavramsallaştırması1

BÜYÜTEÇ : Kentlileşememe “Çocuğun yeri neresidir?” sorusunun yanıtı yalındır. Çocuğa bile sorsanız size, “Bunu bilmeyecek ne var: Evi, annesinin babasının yanı.” der. Yaşama baktığımız zaman bu sorunun yanıtının, bu kadar yalın olmadığını, bir çok etmenin de itmesiyle farklılaştığını görürüz. Ama bu “gerçeklikler” bizim görevimizi değiştirmez. Biz “çocuğu”, eviyle, annesiyle babasıyla barışık kılmak zorundayız. “Barışık” sözcüğü…

01 May 2009

Çocuk Emeği ve Sanat

Abdullah Baştürk Anısına (20 Aralık 2008, Mülkiyeliler Birliği Salonu) Abdullah Baştürk yaşıyor. Çünkü bir insan ancak anılmadığı zaman gerçekten ölmüştür. “Yüreklerde yaşamak”, aslında bir insanın sonsuzluğu yakalamasıdır. Onun için, Abdullah Baştürk çok şanslı. Ama bu şansı kendi yarattı ve onurlu savaşımı ile kendi yakaladı. Bizlere şimdi bir tek şey kalıyor : “Yüreklerimizden” gelen sesleri, genç…

20 Ara 2008