Çalışma Ortamındaki Çocuklar İçin Özel Risk Etmenleri

Özet: World Health Organisation (WHO) Tarafından Desteklenen “Special Risk Factors on Children At Work” Araştırması’na İlişkin Son Rapor (Mart 1985)

İlk Yayın: “Children at Work” – Consultation on Child Labour and Health (World Health Organisation) 1985 Geneva- Switzerland.

Çalışma Ortamındaki Çocuklar İçin Özel Risk Etmenleri

Special Risk Factors on Children at Work

Dünya Sağlık Örgütü İçin Yapılan Çalışma Ortamında Çocuklar İçin Özel Risk Etmenleri- Tablolar

TABLO 1
ARAŞTIRMA FORMLARINA GÖRE
DENEKLERİN DAĞILIMI

FORM NO . DENEK SAYISI
I 266
II 34
III 31
IV 39
V 21
VI 24
VII 297
VIII 414
IX 61
X 578
TOPLAM 1765

TABLO 2
ÇALIŞMA BİÇİMİ İLE
BU ÇALIŞMA BİÇİMİNE KATILMA YAŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çalışma Biçimi Çalışmaya Katılma Yaşı
Sayı Ortanca Değer Ortalama Değer 10 ve daha küçük yaşta katılanlar
Sayı Yüzde
Hayvan Otlatma
(aile için)
263 8 8,9 238 90,5
Tarlada Çalışma
(Aile için)
215 9 9,6 148 68,8
Kentte Ücretli Çalışma 328 14 13,5 39 11,9
Köyde Ücretli Çalışma 106 14 14,0 14 12,4
Gürbetçi Olarak Çalışma 381 15 14,8 11 2,9