Çocuk Emeği

Topluma Duyuru

“Çalışan Çocuk Ne İstiyor?” sorusunun yanıtı çok yalın : Yaşamak. Çalışan çocuk, en doğal insan hakkı olan “yaşama”yı seçiyor. İnsanların gereksinmeleri var. Yaşayabilmek temel fizyolojik gereksinmelerinin karşılanması gerek : Yeme, içme, barınma, sağlık vb. İkinci basamak bunların güvence altına alınması, yani sosyal güvenlik. Çalışan çocuk, bu iki temel gereksinme basamağının karşılanamaması dolayısıyla, “bireysel kurtuluş çabası”na…

The “NGO Dream” And A Model For Child Labour

The “modernization” efforts of Turkey is ongoing with the participation of the community to this action through its organizations while gradually increasing its influence. Within this context, community organizations (trade unions, cooperatives, associations, foundations, private research institutions etc) want to increase their independence and somehow to change their functions. This trend is the outcome of…

Bir Resmin İki Yüzü

Sağlıklı Yaşam Fuarı dolayısıyla, düzenlenen söyleşiye hem çalışan çocuklar ve hem de yaşıtları olan öğrenciler katıldı. Onlar madalyonun (ya da resmin) iki yüzünü oluşturuyorlardı. Aynı yaştaydılar ama toplumsal koşullar, birini çalışma yaşamına göndermiş; ötekinin eğitimini sürdürebilmesi için toplumun olanaklarını seferber etmişti. Görünen tek bir resimdi, ama onun ardından yatan öyküler çok çeşitliydi. Herkesin katkıda bulunmasını…

Sanayide Çalışan Çocuklar

Yıl: 1776 İlk İnsan Hakları Belgelerinden biri Virginia İnsan Hakları Bildirgesi (Amerika Birleşik Devletleri) yayınlanıyor. Çocuk işçilerin haklarından ve çalışma ortamlarından sözedilmiyor. Yıl: 1789 ünlü İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi (Fransa) yayınlanıyor. Çocuk işçilerin haklarından ve çalışma ortamlarından sözedilmiyor. Buna karşın, Büyük Sanayi Devrimi’nin sürdüğü bu yıllarda, başta İngiltere çeşitli Avrupa ülkelerinde çocuklar yoğun olarak…

Sokak Çocukları

Biz Fişek Enstitüsü olarak çocukların çalışma yaşamı içinde yer almamasını amaçlıyoruz: Bunun için yürüttüğümüz çalışmaları iki başlık altında toplayabiliriz: Çocukların çalışma yaşamından uzak tutulması Kavramsal çerçevenin oluşturulması Kamuoyu duyarlılığının arttırılması (yayın, işbirlikleri, kütüphane, sanat etkinlikleri, araştırmalar) Öğrenim gören çocukların okuldan kopmalarının önlenmesi Çalışma yaşamında yer alan çocukların korunması Kavramsal çerçevenin oluşturulması Kamuoyu duyarlılığın arttırılması (yayın,…

Kadın ve Çocuk Çalışanların Durumu

Çalışan kadın ve çocukların durumunu değerlendirebilmek için bazı soruları sormamız gerekmektedir: Çalışan çocuklar için sorular : Toplumda yetişkinlerin düzenli ve yeterli gelir getiren işler bulabilmelerindeki yetersizlikler yaygın mı? Örgün öğrenimlerini tamamlayan gençler arasında işsizlik ve mesleğiyle uyumlu iş elde etmede olanaksızlık var mı? Çocuklar, görüşlerini, istemlerini ve gelecek beklentilerini, ailenin erkeklerine aktarmaya çekiniyorlar mı? Yasa-dışı…

Peace, Social Security, And Children

Throughout the last century, the world underwent 30 years of war, two big world wars, and never learned a lesson from one or the either. After the second big war, documents and declarations were issued on human rights. They were unbelievably right, true, and way-showing. Unfortunately, however, they were not taken into consideration, or were…

Çalışan Çocuklara Vefa Borcumuz Var

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dergisi için : Çocukların, çocukluklarını yaşamaları ve “bedensel, ruhsal ve sosyal yönden” gelişmelerini tamamlayabilmeleri tüm toplumların ortak dileği… Ama varolan sosyal sorunlar (yoksulluk, sosyal güvence yetmezlikleri ve mesleksel eğitim olanaklarındaki sınırlılıklar), çocukları erken yaşta çalışma yaşamına itmektedir. Buna karşın, çalışma ortamları, çocuklara göre düzenlenmemiştir. “İş” ile “çocukluk” birbiriyle bağdaşmaz olgulardır. “İş”, profesyonel…

Çocukların İşle Barışık Olup Olmadıklarının Göstergeleri

ÇOCUKLARIN İŞLE BARIŞIK OLUP OLMADIKLARININ 3 ÖNEMLİ GÖSTERGESİ VARDIR: İşe başlamada gönüllülük İş değiştirme sıklığı Okula dönme isteği   ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN İŞE BAŞLARKEN İSTEMLERİNE UYGUN DAVRANILIP DAVRANILMADIĞI (GÖNÜLLÜLÜK) İSTANBUL ANKARA   ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN İŞ DEĞİŞTİRME SIKLIKLARININ DAĞILIMI İSTANBUL ANKARA   ÇALIŞAN ÇOCUKLARDA OKULA DÖNME İSTEĞİ İSTANBUL ANKARA   ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN ÇALIŞMA ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE 2 ÖLÇEKTEN…

Çalışan Çocuk Sorguluyor

“Çalışan Çocuk Ne İstiyor?” sorusunun yanıtı çok yalın : Yaşamak. Çalışan çocuk, en doğal insan hakkı olan “yaşama”yı seçiyor. Roosvelt, 1940’larda insan hakları kavramı tanımlanmaya çalışılırken, “gereksinmeden kurtulma hakkı” kavramını ortaya attı. Aynı dönemde, Maslow’un insanların gereksinmeleri doğrultusunda hareket etmesini açıklayan “Gereksinme Basamaklandırması” modelini işliyordu. İnsanların gereksinmeleri var. Yaşayabilmek temel fizyolojik gereksinmelerinin karşılanması gerek :…

14 May 2014