Beyin Göçünün Olumlulukları ve Olumsuzlukları

BEYİN GÖÇÜ BİR BİREYSEL KURTULUŞ YOLUDUR.

 1. Beyin göçünün olumlulukları ve olumsuzlukları
  1. KÖK ülke yönünden
   1. OLUMLULUKLAR
    1. Göçeden beyinlerin kendilerini geliştirme olanaklarıyla kazanımları sayesinde dünya bilim ve teknoloji dünyasına katkıda bulunularak ülkenin imajı yükseltilmekte,
    2. Bilimsel ve teknik alanda hiçbir zaman ülke olanakları ile ulaşılamayacak bilgi-deneyime kestirme yoldan ulaşılmakta,
    3. Göçeden beyinlere ülkelerine döndüklerinde, çalışma ve yaşama alanlarında dinamizm ve yenileşme yaratmakta.
   2. OLUMSUZLUKLAR
    1. Beyin gücünü yitirilmekte
    2. Büyük ekonomik kayıplara uğranılmakta
    3. Beyin göçü desteği almak zorunda kalarak ulusal politikaları zedelenmekte
    4. Göçedenlerden cesaret ve örnek alanlarla göç eğilimi artmakta
    5. Yaratıcılık, yeni iş alanlarının oluşturulması konusunda geri sıralara düşmekte
    6. Uzman açığını yabancı ülkelerin 8.sınıf uzmanları ile çözme eğilimine girmekte
    7. Özgüven eksikliği ve toplumca sosyal-kültürel gelişmekte eksiklikler çıkmakta
    8. Toplum en dinamik kesimini yitirmekte.
  2. Göçalan ülke yönünden
   1. OLUMLULUKLAR
    1. Sürekli bir akış içerisinde genç ve seçme beyinleri çalıştırma olanağı bulmakta
    2. Bilim ve teknoloji şampiyonluğunu korumada olabildiğince bu dinamizmden yararlanmakta (eşit koşullarda yapılmayan bir yarışta şampiyon oluyor)
    3. Gelişmekte olan (göçveren) ülkelerin sınırlı beyin gücünü ithal ederek, onları daha da göçalan ülkelere bağlı kılmakta
    4. Çok geniş bir tabanı kapsayan “beyin” seçme ve eğitme sürecindeki büyük maliyetlerden kurtulmakta
    5. Siyasallaşma olasılığı olmayan ve her an sınır dışı etme yolları açık bulunan insan gruplarına bilimsel ve teknik çalışmaların yükünü aktarmak
    6. Çok-kültürlü yapılar oluşturarak üretimi nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek,
    7. Etnik ve dinsel farklılıklar nedeniyle grupları birbirine karşı uyararak ülkeyi yönetme kolaylıkları elde etmek.
   2. OLUMSUZLUKLAR
    1. Göçeden beyinler ve ailesi, göçalan ülkenin sosyal giderleri içerisinde bir yük oluşturmakta,
    2. Farklı kültürlere bölünmüş toplumlarda, iç çatışma kaynağı çıkmakta.
    3. Göçle gelen beyinlerin edindikleri bilim ve teknoloji yükü ile en kısa zamanda ülkesine dönmesiyle ekonomik kayıp oluşmakta.

   

 2. Kafa ve kol emeği arasındaki farklar
  1. Tanım
  2. Uygulanan çifte standart
  3. Ülke ile bağlarındaki farklılık
  4. Yeni toplumuyla bütünleşmede farklılıklar
  5. Dönüş eğilimlerindeki farklılık
 3. Küreselleşme ve Beyin Göçü
  1. Zenginliklerin belirli merkezlerde toplanması
  2. Eğitimin küreselleşmesi
  3. Niteliksiz emek ögelerinin göçünün önlenmesi
  4. Gelişmemiş ülkelerde üretim ve emek konusunda çifte standart
   1. Emeğin ucuz ve uysal olanı
   2. Ürünün ve üretim ortamının en kaliteli olanı.
  5. KÖK ülkelerin giderek yoksullaşması.
  6. Küreselleşmenin itici gücü olarak beyin göçü
 4. Tersine göç için yapılması gereken hazırlıklar
  1. Toplumsal sorumluluğun yaşamın ve eğitimin her alanında titizlikle işlenmesi
  2. Kovulmaması
  3. Giderken desteksiz bırakılmaması
  4. Her yıl dönüşün sağlanması
  5. Göç boyunca çalışmalarının izlenmesi ve destek verilmesi
  6. Geri dönebilmesi için elverişli ortamların yaratılması
   1. Mesleğini uygulama olanakları
   2. Yaşamsal gereksinmeler
   3. Kendini geliştirme kanallarının açık tutulması
  7. Değerbilirlik