Sosyal Politika

2. Baskının Önsözü

Yıllar hızla geçiyor. Onsuz geçen yılların sayısı otuzu buldu. Çocuk Esirgeme Kurumu’nu, yalnızca bir sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlamak olanaksız. O, Cumhuriyet’e sahip çıkacak kuşaklar yetiştirmek üzere kurulmuştu. Çocuk Esirgeme Kurumu’nu yalnızca kimsesiz çocuklara sahip çıkan bir kurum olarak tanımak da olanaksız. O, bütün çocuklara yönelik sosyal politikaların hem mimarı ve hem de uygulayıcısıydı. Bugün…

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Bilincini Artırmaya Yönelik Bir İyi Uygulama Örneği

Giriş Gelişmekte olan ülkelerin, işçi sağlığı iş güvenliği konusundaki temel sorunu bilgisizlik ve duyarsızlıktır. O kadar ki, bu iki etmen, çalışma ortamında alınması gereken önlemlerden, işçilerin bilinç ve eğitim düzeyine kadar bir çok olguyu belirlemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu konuda en büyük eksiklik, kamu ve kamu-dışı kurumsallaşmaların yokluğu veya yetersizliğidir. Yöntemler Başarıya giden yolda ilk…

The Best Practice on Raising Public Awareness For Developing Countries

Introduction The main problem of the developing countries in terms of occupational safety and health is ignorance and insensitiveness. These two factors determine concepts from preventive measures to be taken in the working environment to workers’ level of education and consciousness. The biggest shortcoming in the developing countries in this field is insufficiency or absence…

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı

1933 Üniversite Reformu’nun mimarlarından İsviçreli Pedagog Prof.Albert Malche, çok geniş ve ayrıntılı ön-inceleme raporunda profesörlerin özelliklerini tanımlarken şöyle diyordu : Öğrencilerle diyalog kuran ve onları derse katan Örnek ve yönlendirici kişiliği olan Çağdaş bilgileri aktaran ve dinamik Bilgilerini halka anlatan ve onunla paylaşan bir bilim insanı. Cumhuriyet’in kurucu kuşağı böyle bir üniversite, böyle öğretim üyesi…

Fişek Enstitüsü Deneyimi: Bir Toplum Örgütü Düşü / Toplum Hekimliği Eylemi

Türkiye’nin “çağdaşlaşma” uğraşı, toplumun, örgütleri aracılığıyla bu eyleme katılması ve giderek ağırlığını koyması çizgisinde gelişmektedir. Bu çizgide, toplum örgütleri (sendikalar, kooperatifler, dernekler, vakıflar, özel araştırma enstitüleri vb), devletten bağımsızlıklarını arttırmak istemekte, işlevlerinde de değişimler ortaya koymaktadırlar. Bu, toplum örgütlerindeki yeni çizgi arayışının ürünüdür. Toplum örgütlerinin tümü, “insan hakları savaşımı”nın birer halkasını oluşturmaktadırlar. Onun için etkiledikleri…

Birleşik Metal Grevi Ve Erteleme

Birleşik Metal Sendikası’nın 15.000 işçi için, Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, anlaşmaya varılamamış ve işçi sendikası grev kararı almıştır. Hükümet yasaların kendisine “milli güvenliği” korusun diye verdiği yetkiyi “haksız bir genelleme” ile bu olgu için de kullanarak “grevin 60 gün süreyle ertelenmesi” kararı almıştır. Grev bir anayasal haktır; hükümete…

01 Şub 2015

Sunuş

İnsanımız, çocuklarını çok sevdiğini söyler hep. Hangi çocuklar ? İnsanımız, hayvanları çok sevdiğini söyler (Yaşamlarının ilk yıllarında önemli bir yeri olmuştur). Hangi hayvanlar ? Bu sevgide bir “ayırımcılık” var. Yine sevdikleriyle ilgili bu sözcükle bağdaşmayacak eylemleri vardır. “Hem sever, hem döver” derler. Yaşam boyu beraberliğe ilk adımı “söz kesmek” olarak niteler; mutlu bir birleşmeyi simgeleyen…

Aklımız Nerede ?

Türkiye’de yaşanan derin çıkmazın temel neoderi “sınıf çatışması temelli düşüncelerin” etkisizleşmesidir. İster siyasal planda olsun, ister ekonomik planda olsun, sınıf temelli düşünce, kendi dışındaki düşünce odaklarını da bu “derin çıkmazdan” kurtarabilirdi. 12 Eylül 1980 (daha doğrusu 12 Mart 1971) askeri darbeleri, aslında “sınıf temelli” düşüncelere darbe olmuştur. Türkiye’ye aydınlanmayı getiren bilim insanları, siyaset önderleri, işçi-memur…

30 Oca 2015

Gönül Verenler İş Başına !

Gönül, dilimizde en çok türetilmiş sözcüklerden… Gönül ve ondan türetilen sözcükler deyimlerimiz arasında sıklıkla yer alıyor: Gönlü bol Gönlü çekmek Gönlü gani Gönlünden geçirmek Gönlünden kopmak Gönlüne doğmak Gönlünü almak Gönlünü çelmek Gönlünü etmek (yapmak) Gönlünü hoş etmek Gönlünü kaptırmak Gönlünü kırmak Gönlü olmak Gönlü tok Gönül adamı (dostu) Gönül bağı Gönül hoşluğuyla (rızasıyla) Gönül…

Sosyal Devlet Ve Sosyal Güvenlik

Sosyal devlet; yurttaşların sosyal durumları ile ilgilenen,onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen devlet şeklinde tanımlanabilir.Sosyal devlet anlayışı 1961 Anayasası ile Anayasa hukukumuza girmiş ve cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almıştır.1982 Anayasası da bu ilkeyi cumhuriyetin değiştirilemeyecek olan nitelikleri arasında saymıştır.Yani sosyal devlet anlayışı bekçi veya jandarma devlet anlayışından farklı bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bugün…