Sosyal Güvenlik

“Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine işletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (RG. 10.08.2008/26963) Hakkında Değerlendirmem (22.08.2008)

Bu Yönetmelik, Kıyı Kanunu’na dayanılarak çıkarılmıştır. Temel olarak üretim ve çevreyi hedef almıştır. “Üretim ve çevre”nin, “işçilerin sağlığı”ndan ayrılmazlığı ilkesi burada yine kendisini göstermiş ve iki noktada bağ kurmak zorunda kalmıştır. “Zorunda kalmıştır” diyorum; çünkü bunun gönülsüz bir bağ kurma olduğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki: “İşletme İzni Başvurusu”nu düzenleyen 9.madde hangi yazılı belgelerin getirilmesinden sonra bu…

22 Ağu 2008

SSK İş Kazası İstatistikleri : Onunla da Olmuyor, Onsuz da Olmuyor

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Tuzla tersaneleri üzerine çok konuşuluyor. Son 2 yılda 98 ölümün ne hoş görülmesine ne de açıklanmasına olanak var. Ama yadırganmaması olanaklı… Çünkü bu ölümlü kazalar, ülkemizde ne ilk, ne de son. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun, onyıllardır yayınladığı istatistiklere bastığımız zaman, iş kazalarının ölümlere ya da sakatlıklara ne ölçülerde yol açtığını görürüz; görürüz de…

01 Tem 2008

Adli Tıp Günleri’nde Panel Konuşması

17-18 Mayıs 2008, Kocaeli Değerli dostlarımız, Hoşgeldiniz. Bir pazar sabahının erken saatinde buraya kadar gelip çalışan çocukların sorunlarına kulak kabarttığınız için teşekkür ederiz. Adalet ve çalışan çocuk… İki kavramı biraraya getirdiğimiz zaman benim içimden “sosyal adalet”i konuşmak geliyor; daha doğrusu adaletsizliklere isyan etmek geliyor. Bu bir yazı olsaydı; ben bu yazının başlığını “Adalet bu mu?!”…

17 May 2008

Sosyal Güvenlikte Maskeli Reform ya da Üç Maymun Oyunu

Her reform ya da yeniden yapılanma girişimi, geçmişin doğru ve cesur bir değerlendirmesi temelinde yükselmelidir. Eğer bu büyük bir titizlikle yapılmazsa, hem harcanan emekler boşa gider; hem de bir tren kaçırılmış olur. Eğer bu reform bir sosyal güvenlik kurumunda yapılacaksa, ilk hedefin, sistemden yararlanan yurttaşların mutluluğu ve bu mutluluğun sürdürülmesi olarak seçilmesi gerekir. Bu hedefe…

01 May 2008

Yeni Sosyal Güvenlik Düzeni Hayali ve Kadınlar

“Yeni …. Düzen” sözcüklerinin arasındaki boşluğu doldurmanız istenseydi ilk aklınıza gelen ne olurdu? Benim aklıma ilk gelen “Yeni Dünya Düzeni” oluyor; “neo-liberalizm” ya da “yeni sömürgecilik” oluyor. Aslında Türkiye’de uygulamaya konulmaya çalışılan yeni sosyal güvenlik düzeni de okundukça, yeni dünya düzeni ile yoğun çağrışımlar yaptıran bir düzen… Özellikle sosyal alandaki fotoğraflara, bir de toplumsal cinsiyet…

01 Mar 2008

Fişek Enstitüsü’nün Yol Haritası (25.Yıl)

ÖNCE BİLGİ BİRİKİMİ Bireysel Birikimler ve Toplumsal Sorumluluk Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in Önderliği Prof.Dr.Nusret H.Fişek Kütüphanesi Türkiye Çocuk Emeği Kaynakçası Çalışma Ortamı Dergisi Okur Seminerleri’nden Düşünce Ortamı’na Araştırmalar   BUNUN IŞIĞINDA EYLEM PROGRAMLARI Ortak İşyeri Hekimliği Grup İş Sağlığı Güvenliği Uygulaması (Fişek Modeli) ve Büyük İşyerlerine Yönelik Destek Hizmetleri Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Okul Sağlığı Çalışmaları Kız ve…

12 Kas 2007

Sosyal Güvensizlik, Şili’den Sonra Sıra Türkiye’de

Işık Kansu ile A.Gürhan Fişek’in Söyleşisi Cumhuriyet Gazetesi Strateji Eki, Sayı: 97, 8 Mayıs 2006 SBF Öğretim Üyesi Prof.Dr.Gürhan Fişek, AKP’nin sosyal güvenlik reformunun daha önce Şili’de uygulanan sistemle benzerlikler taşıdığını belirterek, “Para eksenli bir hareket olan bu reform, güç odakları için yapıldı. Bu bir reform değil, borç ödemesidir” irdelemesini yaptı. Sosyal dayanışma mekanizmalarının ortadan…

09 May 2006

İş Sağlığı Güvenliği

Yine Sosyal Güvenlikte Reform Girişimi ve Bir Yap-Boz A.Gürhan Fişek 1980 sonrası reformların gerekli olduğunu söyleyenler bir yöntem geliştirdiler. Neyi nasıl yapacaklarını bilmeseler de; bunun ne kadar süre içerisinde gerçekleştirilebileceğini tahmin edemeseler de, bir kuyuya taş attılar. Kuyuya taş atmakla kalmadılar; kuyuyu kirletmeye ve ulu orta da karalamaya başladılar. Reform yapılmasını önerdikleri kurumların, ne kadar…

01 Mar 2006

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hekimlik Kavramları Arasındaki Uyum

Sn.Erdem Erdenk izdo@kablonet.com.tr İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, 29.12.2004 “Herkes” bir gün “sosyal” güvenliğe gereksinme duyabilir. Keşke duymasa… Bismarck’ın “önlem” yerine “tazmin”i öne çıkaran yaklaşımı artık çağ-dışı kaldı (Tıpkı “koruyucu hekimlik” yerine “tedavi edici hekimliği” öne çıkaran sağlık yaklaşımı gibi). Kolay değil, bu yaklaşım ortaya koyulalı tam 120 yıl geçti. 120 yıl önce mikroplar bilinmiyordu; aşı…

29 Ara 2004

SSK Hastanelerinin Devri

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve SSK Genel Kurul Delegesi Prof. Dr. Gürhan Fişek ile SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini öngören yasa tasarısı hakkında görüştük. Orman-İş: SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri ile asıl hedeflenen sizce nedir? Gürhan Fişek: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yıllardır koruyucu sağlık hizmetlerini önemsemeyen, yalnızca hastalık tedavisi ile, kayıpların…

02 Ara 2004