Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Alanında Normda Birlikten Önce Eylemde Birlik

Ne emeklilik yaşının erkenliği, ne yönetimin yetersizliği ne de parlamento kaynaklı müdahaleler, sosyal güvenlik sisteminin temel sorunsalını oluşturuyor. Temel sorunsal, sosyal devletin eriyip gitmesine paralel olarak, “sosyal” sigorta sisteminin de zayıflaması ve “toplumun da buna karşı duyarsız kalması”dır. (Bu konuda en gerçekçi (!) teşhisi öteden beri Sağlık Bakanlığı koymuştur. “Sosyal” kelimesinin yasasından kaldırılmasını hak edercesine,…

01 Tem 1998

Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi

KİTAP TANITIMI “Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi” kitabının kimlik kartı Yazanlar: Doç.Dr A.Gürhan Fişek Yrd.Doç.Dr.Şerife Türcan Özşuca Arş.. Gör. Mehmet Ali Şuğle Yüklenici: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yapımcı, Yayıncı: Sosyal Sigortalar Kurumu Basımcı: Cem Web Ofset Tesisleri Yeri, Tarihi, Sayfa sayısı: Ankara. 1998, 371 sayfa. İnsan Hakları Bildirgesi’nin (1948) 25.maddesinde “sosyal güvenlik”in bir insan…

01 May 1998

Bireyler-Arası Güven İlişkisi ve Toplumsal Dayanışmanın Zorunluluğu

KUTU NO.1 Sosyal Güvenliği Önde Gelen Sorunları Sosyal devletin eritilme sürecinde “sosyal” niteliği ile ayakta durmaya çalışmasıdır. Sosyal güvenlik kurumlarının, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edememesidir. Parlamentodan çıkan yasalarla, sosyal güvenlik kurumlarının dengelerinin ve işleyişinin bozulmasıdır. Kayıt ve buna bağlı olarak değeerlendirme sistemlerindeki yetersizliktir. Yanlızca tazmin felsefesi ile yürütülen hizmet yaklaşımıdır. “Bireylerin kendisini bağımsız bir varlık…

01 May 1998

Sosyal Güvenliğimizdeki Çatışmanın Tarihsel Kökleri

Bireylerin en temel gereksinmelerini güvence altına alma çabaları ve toplumun buna katkısı oldukça eskidir. Bunu ilk insan topluluklarının ortaya çıkışına kadar götürmek yanlış olmayacaktır. Ama gereksinme içindeki bireyin, toplumca korunmasının (yardım görmesinin) bir insan “hak”kı olduğu kavramı daha yenidir. Burada 150 yılı biraz aşan bir geçmişten söz ediyoruz. Her ülkenin, toprakları üzerinde yaşayanların sosyal güvencesini…

01 Kas 1997

Sosyal Güvenliğin Yolu ‘Refah’tan mı Geçiyor ?

Doç.Dr.A.Gürhan Fişek “Refah” sözcüğüyle ne anlatmak istiyoruz. Sıradan herhangi birine sorduğumuz zaman, bize refahı nasıl tanımlayabilir? “Her türlü sorundan, kaygadan arınmak olarak ayağını uzatıp, gözlerini kapatıp oturması… Bir mutluluk tablosu”. “Ya da gönlünce kırlarda, çiçek bahçelerinde koşturması.” Maslow’a sorarsanız, o da “en azından fizyolojik gereksinmelerin karşılandığı ve bunun da güvence altına alındığı basamak” olarak tanımlayabilir….

01 Haz 1997

Sosyal Devletsiz Bir Sosyal Güvenlik …

Sn.Hikmet Yavuz’un Dikkatine …. PTT Teftiş Kurulu ….. faks. 3095158 Sosyal devlet kavramının ortaya çıkabilmesi için, dünyanın insanının telef olması gerekmiştir. Güvencesizlik içinde geçen yüzyıllar, insanların fizyolojik gereksinmelerini karşılayabilmelerini bile “aslanın ağzı”na koymuştur. Hele, Büyük Sanayi Devrimi, bunların hepsinin üzerine tuz biber ekmiştir. Ama çekilen çileler, uğranılan haksızlıklak, dünkyanın insanında, hak kavramının belirmesine ve gelişmesine…

01 Eyl 1996

SSK’ da Doğru Yanlış

HEDEF Doğru ve yanlışıyla Türkiye’de işçilere sigorta uygulamasının ellinci yılı yaklaşıyor. 1946 yılında İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası” ile uygulama başlamıştı. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve çalışma ortamının analık üzerindeki etkileri, işçilere özgü sorunlardır. Bu bakımdan, işçilere özel böylesi bir uygulama toplum tarafından da yadırganmamıştı. Bu ilk doğruydu. Meslek hastalıkları hasta-haneleri kuruldu. işçiler,…

01 Tem 1993

Sağlıkta Çıkmazı Sürdürmekten Sorumlular

İlk Yayın :“Sağlıkta Çıkmazı Sürdürmekten Sorumlular” – Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Nisan, Cilt XVII Yıl: 1993, Sayı 154.

01 Oca 1993

506 Yerine 224

HEDEF Bir sağlık hizmetinin başarısının en önemli göstergesi, toplumda, o alanda herhangi bir sorun görülmemesi ve yakınmaya yol açmamasıdır. Çıkabilecek tek tük sorunların da “hızla” ve “kişiye doyurucu hizmet sunularak” karşılanacağı konusunda güven vermesidir. Bu ölçütü kullandığımızda SSK’nın sağlık hizmetlerine toplumca “GEÇMEZ” notu verildiği bir gerçektir. Bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte toplumun yarısını kavrayan, ülke…

05 Kas 1992