Sosyal Güvenlik

Bilgilendirme Toplantısı (25.11.2004)

PROF. DR. GÜRHAN FİŞEK (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Başkanı) özetle; Çalışan çocukların okumasını istediklerini; esas olarak çocukların yerinin ne sokak ne de işyerleri olduğunu yerinin okul olduğunu; dolayısıyla hedeflerinin onların okumasını sağlamak olduğunu; hedeflerini uzun erimli ve kısa erimli olmak üzere ikiye ayırdıklarını; uzun erimli amaçlarının çocukların sokaktan ve işyerlerinden…

25 Kas 2004

Sağlıkta Özelleştirme ile Devletleştirme Birbirine Mi Katıldı ?

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na Devri Özellikle 1970’den sonra sağlık alanında bir çok sözcük uçuşmaya başladı. Anımsamaya çalışıyorum: Sosyalizasyonun yerine genel sağlık sigortası Sağlık ocaklarının yerine aile hekimliği klinikleri Toplum hekimliğinin yerine halk sağlığı Nüfus planlamasının yerine aile planlaması Bu tarih çok anlamlı …İki yönden … İkincisi de birincisiyle ilintili …Birincisi şu: Sıklaşan kapitalizmin bunalımları, sorunlarını…

21 Kas 2004

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına Devri: Ver – Kurtul

Değerbilirlik Sosyal sigortalar karagün dostudur. Zor zamanlarında, devletin, sorunlarını çözmesinde yardımcı olmuştur. Yıl 1936. Devlet, padişahın borçlarını ödemekten; büyük fabrikalar kurmaktan; yabancıların elindeki demiryollarını millileştirmekten; sıtma,verem, trahom, frengi gibi salgın hastalıklarla ülkenin en uzak köyünde savaşmaktan ve ezilen+savaşlar yorgunu bir ulusu ayağa kaldırmaktan parasal olanakları yok gibi. Sivil toplumun gücünü kullanmayı deniyor. 3008 sayılı İş…

01 Kas 2004

Sosyal Güvenliğin Cinsiyeti

“Gününü gün eden ağustos böceği” masalı, ya da “sakla samanı gelir zamanı”, “ak akça kara gün içindir” gibi atasözleri, çocukları yarını da düşünmeleri için çok kez yinelenir. Kişinin zaten doğasında olan, “yarın ne olacağım?” kaygısını pekiştiren ve onu güvence arayışına iten bu yönlendirme, sosyal güvenlik gereksinmesini doğurur. Bunun içindir ki, sosyal güvenlik gereksinmesinin karşılanmasında, ana…

01 Mar 2003

SSK’nın Yeniden Yapılanması III : Ayıklama ve Çifte Standart

A-AYIKLAMA Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sosyal Güvenlik Sistemleri İçerisindeki Özgün Yeri: Sosyal Sigortalar Kurumu (ilk adıyla İşçi Sigortaları Kurumu) ülkemizin sosyal politika tarihinde çok özel bir yere sahip olup; prim ödeyen ya da emek harcayan milyonlarca insanın birikimiyle varolmuştur Bir sistemin varlığını sürdürebilmesinin en önde gelen koşulu, kendisini yaratan, kendisini besleyen emek ögelerine karşı duyduğu vefa…

01 May 2001

SSK’da Yeniden Yapılanma III : Ayıklama

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sosyal Güvenlik Sistemleri İçerisindeki Özgün Yeri: Sosyal Sigortalar Kurumu (ilk adıyla İşçi Sigortaları Kurumu) ülkemizin sosyal politika tarihinde çok özel bir yere sahip olup; prim ödeyen ya da emek harcayan milyonlarca insanın birikimiyle varolmuştur Bir sistemin varlığını sürdürebilmesinin en önde gelen koşulu, kendisini yaratan, kendisini besleyen emek ögelerine karşı duyduğu vefa duygusudur….

01 May 2001

SSK’nın Yeniden Yapılanması II : Çifte Standart

Uluslararası denetim ağlarının etkisi, düne oranla daha da artmıştır. Küreselleşen sermayenin kaçınılmaz gereksinnelerinden biri de, kendisini doğrudan ilgilendiren alanlardan başlayarak “küresel” ağlar örmektir. Henüz eğitimin içerik ve programlar açısından küreselleşmesi dillendirilmeye başlamadan çok önce, sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanının küreselleştirilmesinden sözedilmeye başlanmıştır. Sosyal güvenlik sistemimizin, yarım yüzyılı aşan geçmişinde tüm ülke nüfusuna yaygınlaşamamış olması, “karar alma…

01 Oca 2001

SSK’nın Yeniden Yapılanması I : Karar Alma Sürecinin Bileşenleri

Kurum’lar yeniden yapılanmaya giderlerken bunu bir şey adına yaparlar. Diğer bir deyimle, bu yeniden yapılanmanın özdemecini (misyonunu) belirlemek gerekir. Bu özdemeç, öyle birdenbire ortaya çıkmaz, o Kurum’un yaşadığı deneyimlerin, düştüğü tuzakların ya da takıldığı engellerin öğretileri ile zenginleşir, olgunlaşır. Belki de, başarılı başarısız daha önce yapılmış olan yeniden yapılanma girişimlerinden etkilenir. Sosyal Sigortalar Kurumu’na baktığımızda…

01 Kas 2000

Sosyal Güvenlikte Reform İçin Geçiş Süreci

Sosyal güvenlik, insanların tek tek sorunlarıyla başa çıkamamaları üzerine, konuya toplu (grupçu) çözüm bulunması çabasından doğmuştur. Madem, üretirken ve günlük yaşamımızı sürdürürken bir başkasına gerek duyuyoruz; ondan katkı alıyor ve katkı veriyoruz. Zora düşüldüğünde de bu alışveriş sürmeli.. Bu dayanışma önce aileden başlamış ve giderek “herkes”i kavrayacak biçimde topluma yayılmıştır. Önce keyfilik (hayır yapma) özelliği…

01 Tem 1999

sosyal-sigortalar-kurumu-tarihi-1946-1996