SGK

 • Çocuk emeği varsa sosyal politika yetersiz demektir.
 • Çocuk kimliğinin ortaya çıkması için zaman gerekmiştir. Ortaçağda çocuk yok. Onun için büyük sanayi devrimi başladığında …
 • Bu dönemde çocukların çalışma koşullarını ortaya koyan en önemli belge 1802 …
 • 1890 Berlin Konf.
 • 1924 Cenevre
 • ILO – 138
 • 1948
 • 1959 Çocuk Hakları Sözleşmesi ……… ÇHS
 • ILO 182
 • insan hakları + yetiş-kin
 • toplumsal gereksinmeler
 • TÜİK
 • Kız erkek
 • Toplumsal maliyet
 • Müdahale programları