İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin İptali

Meska İş Sağlığı Güvenliği Kongresi Varlık ile yokluğun bir arada olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Mevzuat var, uygulama yok. İnsangücü var, hizmetten yoksun çok. Türkiye’de 1921’den beri işyeri hekimi kavramı var. Ama işyeri hekimi ile tanışanın sayısı parmak sayılacak kadar az. 1930 sayılı Genel Sağlığı Koruma Yasası, “kaza olasılığı yüksek olan işyerleri ile 50’den cok işçi…

İşçi Sağlığının Korunması (1)

Düş Mü? Boş Bir Hayal Mi?

Küçük Sanayi Sitelerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Hizmeti: Fişek Modeli Küçük işyerlerine yönelik işçi sağlığı iş güvenliği araştırmalar ne yazıkki yüzgüldürücü sonuçlar vermiyor. 126 küçük işyeri üzerinde yaptığımız araştırmada, işyerlerinin ortalama 5 üzerinde 2,3 puan alabilmişlerdi. 200 küçük işyeri üzerinde bir başka ölçek kullanarak yaptığımız araştırmada ise, “genel sağlık” ve “işe özel” önlem ölçütlerindeki temel…

The Fisek Institute

In Turkey, we have 11 million children and youngsters, in the age-group 12-19. Recently, primary the primary education period was extended from 5 to 8 years.. Thereby, primary education is being completed at the age of 15. Young unemployment is directly related to widespread education. Young persons start working at an early age, and therefore,…

İşyeri Ortak Sağlık Birimleri

DAMLA İşyeri ortak sağlık birimleri bir gereksinmenin ve bir zorunluluğun ürünüdür. Gereksinme, işyerlerinde hekim, hemşire ve sağlıkçı işçilerin bulundurulmasıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinden, ilk yardıma ve tedavi hizmetlerine kadar birbirini tamamlayan bir gereksinmeler zincirini karşılamak gerekir; bu insan haklarının bir gereğidir. Öte yandan bu bir zorunluluktur; çünkü işçileri sağlıklı koşullarda ve en az işgücü kaybıyla çalıştırabilmek,…

Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları : Türkiye ‘de KOBİ’ler Üzerine Bir İnceleme

Özet Çocukların erken yaşta çalışma yaşamında yer almaları birçok riski içermektedir. Bu risklerin başında, etkileri ilerideki yaşlarda da hissedilecek olan iş kazaları gelmektedir.Bu araştırma, Türkiye’de çocuk emeği ve iş kazalarının yaygın olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmeler düzeyinde, iş kazalarına ilişkin risk faktörlerini ortaya çıkarmayı ve bunlara yönelik politikalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, İstanbul ve Ankara’da,…

Editöre Mektup – Çalışan Çocuklar Ve İş Kazaları

Sayın Editör Çocukluk Çağında İş Kazaları adlı yazımızla ilgili hakem değerlendirmelerinizi aldık. Bunun için size ve hakemlerinize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bir yazar elbetteki, yazısının yayınlanmasını ister. Ama her şeyden önce değerlendirilmesi, gözden kaçan eksiklerinin işaret edilmesi ve gelecek çalışmalar için kendisine yön gösterilmesi çok değerli bir kazanımdır. Hakemlerinizle birlikte bize bu olanağı sunduğunuz için öncelikle…

Hepimiz Aynı Gemideyiz

123323@meb.gov.tr Gemilerin hedefi bellidir.Yükünü planlanan noktaya ulaştırmak. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar bu hedefe ulaşabilmek için kenetlenmişlerdir. Hepsinin birbirine ihtiyacı vardır. Ateşçisinden ahçısına; kaptanından dümencisine kadar. İki şeyden korkarlar: Hastalıktan ve büyük felaketlerden. Bunları önlemek için canla başla çalışırlar. Bu ilkeler ve kaygılar yalnız gemiler için değil, tüm işyerleri için geçerlidir ve önemsenmelidir. İşçisinden işverenine, çırağından…

İSİG İle İlgi Üç Ana Metinde Yeralan Hükümlerin Karşılaştırmalı Sunumu

TABLO İSİG ile İlgi Üç Ana Metinde Yeralan Hükümlerin Karşılaştırmalı Sunumu Meslek Sağlık ve Güvenlik Yasa Tasarı Taslağı (1995) Avrupa Birliği 89/391 Çerçeve Direktifi İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı (2012) ÇERÇEVE NİTELİĞİ Yönetmelikler Tekil direktifler Yönetmelikler   İLKELER İşyerinde sağlıklı bir çalışma düzeni kurmak, Çalışanların sağlık güvenliklerini korumak için önlem almakla kalmayıp bunların uygulanmasını…

İş Kazalarında Göç

Küre, bir noktaya eşit uzaklıktaki sayısız noktanın bir araya gelmesiyle oluşur. “Küre”selleşme denilince, eşitliğin tüm dünyaya yayılması akla gelmektedir. Halbuki olan, bu değildir. Biz bu yazımızda, çevresel ve biyolojik olarak zararlı üretimlerin, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere göçü, sonucu bu ülkelerde artan risklerden ve artan iş kazalarından söz edeceğiz. Son on yılda, Türkiye’nin gemi inşa…