Sosyal Hekimlik

Sağlık Meslek Birlikleri Dayanışma Kurulu

HEDEF Meslek ya da sınıf temelinde kurulan toplum örgütleri arasında en yaygın hastalık, “ücretleri yükseltme mücadelesi’ni fetişe (yüceleştirmeye) dönüştüren anlayıştır. 19601ı yıllarda toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi ile güçlenen “ücret sendikacılığı” bu okulun akıl hocası ve en deneyimli izleyicisidir. Bir diğer hastalık grubu ise, siyasa! düzeyde görülen uç eğilimlerdir. Bunlardan biri kendisini “partiler üstü sendikacılık”…

01 Mar 1995

Herkese Sağlık

HEDEF I HERKESE SAĞLIĞIN BOYUTLARI Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm ülkelere 2000 yılında ulaşmaları İçin gösterilen hedeftir “herkese sağlık”. Sağlığın çok etmenli bir sistem olduğunu ve dolayısıyla da bir politikalar mozayiği oluşturduğunu bilen okurumuz için bu hedef, “biyolojik” bir tanımlamanın ötesinde çok zengin bir anlam vermektedir. Her şeyden önce, sağlığın bir genel sağlık boyutu vardır….

01 Mar 1993

Sağlıkta Çıkmazı Sürdürmekten Sorumlular

İlk Yayın :“Sağlıkta Çıkmazı Sürdürmekten Sorumlular” – Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Nisan, Cilt XVII Yıl: 1993, Sayı 154.

01 Oca 1993

Çocuk İşçilerde Beslenme Ve Sağlık

İlk Yayın : Çocuk İşçilerde Beslenme ve Sağlık, Toplum ve Hekim, Türk Tabipleri Birliği Yayın Organı, Mart 1987, Sayı,42, s.44-51.

01 Mar 1987

Çocuk Sağlığı ve Çalışma Yaşamı

İlk Yayın : Çocuk Sağlığı ve Çalışma Yaşamı, Ajans Tüba İş-İşçi Çalışma Bülteni, 22 Mart 1982, Yıl.7 Sayı 333

22 Mar 1982

İşyeri Hekiminin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin İptali

İlk Yayın : “İşyeri Hekiminin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin İptali”-İş Hukuku Uygulamaları(İHU) Dergisi, 1982 İşK.101 (No.1)

01 Oca 1982

100 ve Daha Fazla Kadın İşçi Çalıştıran İşyerlerinde İşyeri Hekiminin Tıbbi, Tıbbi-Teknik ve İdari Görevleri

İlk Yayın : “100 ve Daha Fazla Kadın İşçi Çalıştıran İşyerlerinde İşyeri Hekiminin Tıbbi, Tıbbi-Teknik ve İdari Görevleri” – Ajans Tüba, İş-İşçi Çalışma Bülteni (Belgeler/Görüşler Bölümü), Yıl:1982 Sayı 335 .

01 Oca 1982

İşyeri Hekimliği Uygulamasından Caydırıcı Bir Model Önerisi

İlk Yayın : İşyeri Hekimliği Uygulamasından Caydırıcı Bir Model Önerisi – I.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi (19-21 Ekim 1978) Kitabı, İstanbul Tabip Odası Yayını, s.710-719.

19 Eki 1978

Tarımsal Alanda Hekime Düşen Görevler