Sosyal Hekimlik

Türkiye’de İş-İşçi Sağlığının Durumu

12.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 21-25 Ekim 2008, Ankara I HUKUKSAL ALT YAPININ GELİŞİMİ İş sağlığı güvenliği uygulamaları Türkiye’nin tarihi kadar eskidir. Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu ile yollarını ayırması 23 Nisan 1920 tarihine dayanır. İlk parlamento bu tarihte toplanmıştır. Ve hemen iki ay sonra üç numaralı yasayla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur. Bu “ulusal kurtuluş savaşı”nı…

21 Eki 2008

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Avrupa Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Koordinatörlüğünde ve TESK’in ortaklığında yürütülen “İş Sağlığı Güvenliği Bilgilendirme Semineri” (22.09.2008) HUKUKSAL ALT YAPININ GELİŞİMİ İş sağlığı güvenliği uygulamaları Türkiye’nin tarihi kadar eskidir. Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu ile yollarını ayırması 23 Nisan 1920 tarihine dayanır. İlk parlamento bu tarihte toplanmıştır. Ve hemen iki…

22 Eyl 2008

Fişek Enstitüsü’nün Yol Haritası (25.Yıl)

ÖNCE BİLGİ BİRİKİMİ Bireysel Birikimler ve Toplumsal Sorumluluk Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in Önderliği Prof.Dr.Nusret H.Fişek Kütüphanesi Türkiye Çocuk Emeği Kaynakçası Çalışma Ortamı Dergisi Okur Seminerleri’nden Düşünce Ortamı’na Araştırmalar   BUNUN IŞIĞINDA EYLEM PROGRAMLARI Ortak İşyeri Hekimliği Grup İş Sağlığı Güvenliği Uygulaması (Fişek Modeli) ve Büyük İşyerlerine Yönelik Destek Hizmetleri Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Okul Sağlığı Çalışmaları Kız ve…

12 Kas 2007

İşyeri Hekimine Erişimde Adaletsizlikler -II

Elliden az işçi çalıştıran işyerlerinde ile altı ay sürekli olarak elli işçi düzeyini aşmayan işyerlerinde, gönüllü olarak ve tercihan ortaklaşa işyeri hekimi bulundurulabilir. Bu kapsamdaki işyerlerinin ülkemizdeki tüm işyerlerinin % 98’ini bulduğu düşünüldüğünde, iş sağlığı güvenliği alanında çok önemli bir sorunla karşılaşılır: İşyeri hekimliğinin kurumsallaşamaması. Ülkemizde 1987 yılına kadar işyeri hekimini tanıyan çok azdı. Bu…

01 Mar 2007

İşyeri Hekimine Erişimde Adaletsizlikler -I

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 1930 yılında ilk kez işyerlerinde hekim bulundurulması zorunluluğu getirildiğinde, bu alandaki adaletsizliğe karşı çok ileri bir adımdı. Genel Sağlığı Koruma Yasamız (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu), padişah fermanları ile Cumhuriyet’in yaklaşımı arasındaki temel farkı gözler önüne seriyordu. Padişah fermanlarında sağlık, madenlerde üretimin sürmesi, bahriye nezaretine savaşabilmesi için düzenli kömür verilebilmesi için bir araçtı. Onun…

01 Mar 2007

Ucuz Doktoru İthal, Pahalı Doktoru İhraç

Yabancı doktorların Türkiye’de çalışması gitgide gündemin ön sıralarına doğru tırmanmaktadır. Başbakan’ın da katıldığı tartışmada, “ithal” doktorların, daha ucuza çalışacağı öne sürülmektedir. Bu doğrultuda 15.02.2007 tarihinde TBMM’nce kabul edilen ancak Cumhurbaşkanı tarafından bazı maddeleri veto edilen 5581 sayılı yasa çıkarılmıştır. “İthal doktor” diye özetlenebilecek, yabancı doktorlara Türkiye’de çalışma izni verilmesi de, Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçeleri arasında yer…

01 Mar 2007

Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımların Sosyal Politika Araçları İçerisindeki Yeri – “Genel”i “Yerel”e İndirmek

ÖZET Yerel ile genel arasındaki en büyük fark, bakış açısı ile ilgilidir. Ülke geneli adına, bu geniş açılı yaklaşımları ortaya koyarken, kurumsallaşmasını, yerele uzanan kollarını, rol dağılımını ve iletişimini kurmak zorundadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak sosyal politikalarla halk buluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak, sosyal politikamızda, genel ve yerel dengiesinin bir türlü kurulamadığını görmekteyiz. Geneli, yerele indirgeyen hizmet…

01 Oca 2007

Sosyal Politikalar İçinde Sosyal Hekimlik

Sağlığın Tanımı Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halidir.   SAĞLIK ALANINI BİR BUZDAĞINA BENZETEBİLİRİZ. Su yüzünde kalanlar : Hastalar Çok hastalar En ağır hastalar Su yüzeyinin altında kalan buzdağının bölümleri: Sağlam sanılan HERKES HERKESE SAĞLIK Sözü kulağa hoş geliyor: Herkese Sağlık. Ama bu nasıl olacak? Bunu bize sağlayacak politikalar mozayağına SOSYAL HEKİMLİK diyoruz….

Doğum Hekimliği ve Etik

ÖN SUNU Hekimliğe insan yönünü veren, bireyi bağımsız bir kişilik olarak ama sosyal çevresi içerisinde bir varlık olarak görmesidir. Onun içindir ki, hizmet sunumunda, bireyler arasında “dil, din, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, gelir, coğrafi ve sosyal konum vb farklar” konulmaması koşulu getirilmiştir. Hekimin birey ile karşı karşıya gelmesi, hekimliğin de insana bireysel düzeyde yaklaşmasını gerektirmez….

01 Oca 2005

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hekimlik Kavramları Arasındaki Uyum

Sn.Erdem Erdenk izdo@kablonet.com.tr İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, 29.12.2004 “Herkes” bir gün “sosyal” güvenliğe gereksinme duyabilir. Keşke duymasa… Bismarck’ın “önlem” yerine “tazmin”i öne çıkaran yaklaşımı artık çağ-dışı kaldı (Tıpkı “koruyucu hekimlik” yerine “tedavi edici hekimliği” öne çıkaran sağlık yaklaşımı gibi). Kolay değil, bu yaklaşım ortaya koyulalı tam 120 yıl geçti. 120 yıl önce mikroplar bilinmiyordu; aşı…

29 Ara 2004