Ali Gürhan Fişek için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde yapılan tören